GAHWA Games and Apps for Health and Wellbeing

Terveysteknologian kehittämistyö on kasvanut Suomen suurimmaksi teknologian vientisektoriksi. Kymenlaaksoon perustetaan terveyssovellusten ja -pelien korkean tason soveltava innovaatiokeskittymä, jonka avulla vaikutetaan terveydenhuollon innovaatioiden kehittämiseen ja kansalaisten terveyskäyttäytymiseen. Hankkeessa käytetään seudulle jo syntyneitä vahvuuksia eli pelitoimialan Playa Game Industry Hub -yhteisön ja terveysalan IT-klusterin osaamista.

Koordinoitu innovaatiokeskittymä ja -keskus Kymenlaaksosta puuttuu, vaikka alan ekosysteemi on vahva. Hankkeen myötä seudulle uskotaan syntyvän kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista, globaaleilla markkinoilla kiinnostavia sovelluksia sekä kokonaan uudentyyppistä yritystoimintaa. Projektin tuloksia halutaan soveltaa mahdollisimman monipuolisesti käytännössä, sekä kansallisesti ja kansainvälisesti.

 

Toteutusaika: 1.1.2015-30.6.2017
Rahoittajat: Uudenmaan liitto

 

Lisätietoja: