CircPro (Smart Circular Procurement)

Kiertotaloushankinnoilla kestävää kasvua Kymenlaaksoon Interreg Europe -ohjelman rahoittaman kansainvälisen CircPro-hankkeen kautta

Interreg Europe -ohjelmalla tuetaan hyviin käytänteisiin liittyvää osaamisenvaihtoa alueellisten toimintasuunnitelmien laatimiseksi sekä rakennerahastotyön vaikuttavuuden parantamiseksi. 

CircPro-hankkeen tavoitteena on lisätä kiertotaloushankintoihin liittyvää tietotaitoa, tunnistaa kiertotaloushankintoihin liittyviä hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä, hälventää tilaajien ennakkoasenteita kierrätys- ja uusiomateriaaleja kohtaan ja edesauttaa tilaajien ja toimittajien välisen markkinavuoropuhelun syntymistä.

Kiertotaloushankinnasta (circular procurement) on kyse esimerkiksi silloin kun hankitaan uusiomateriaalista valmistettuja tuotteita tai hankintoihin sisällytetään materiaalien kiertoa ja kierrätettävyyden tehostamista tukevia kriteereitä. Tuotteiden sijasta voidaan hankkia myös palvelua, jossa palveluntuottaja sitoutuu huollon ja varaosien toimittamiseen sopimuskaudella sekä huolehtii asianmukaisesta loppukäyttöön saattamisesta (product-service system).

Hankkeessa myötävaikutetaan valikoituihin poliittisiin ohjauskeinoihin – Kymenlaakson osalta 'Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiaan (RIS3)' – jotta kiertotaloushankinnat tulisivat osaksi alueellisia strategisia tavoitteita. Tämän myötä alueille saataisiin kohdennettua rakennerahastorahoitusta alueiden kehittämiseksi ja kiertotaloushankintojen jalkauttamiseksi osaksi alueiden vakiintuneita hankintaprosesseja. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2018–2021 aikana hankepartnereiden kesken vaihdetaan kokemuksia ja tietoa erilaisista alueellisista toimijoista ja verkostoista sekä alueiden hyvistä käytännöistä ja pilottikohteista kiertotaloushankintojen edistämiseksi. Osaamisenvaihdon perusteella jokainen hankepartneri laatii toimintasuunnitelman (Regional Action Plan) kiertotaloushankintojen edistämiseksi omalla alueellaan. Hankkeen toisessa vaiheessa vuosien 2021–2023 aikana monitoroidaan kuinka toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutuvat. Kymenlaakson kiertotaloushankintojen toimintasuunnitelma perustuu siten hankkeen aikana muilta hankepartnereilta opittuihin käytänteisiin ja esimerkkeihin, jotka on muokattu yhdessä Kymenlaakson alueellisen sidosryhmän kanssa alueella tunnistettuihin tarpeisiin vastaaviksi. 

Kymenlaakson sidosryhmään kuuluu toimijoita useasta eri organisaatiosta ympäri Kymenlaaksoa. Mukana on julkisia hankkijoita, tavaroiden ja palveluiden toimittajia sekä julkisten hankintojen strategisesta kehittämisestä vastaavia tahoja.

Sidosryhmätoimintaan toivotetaan uudet jäsenet mukaan, ota yhteyttä hankkeen projektipäällikköön jos kiinnostuit!  

 

 

Tiedotteet:
28.9.2018: Kiertotaloushankinnat keskiöön – EU-hankkeelle otettiin lähtölaukaus Kouvolassa

28.11.2018: Kymenlaakson ensimmäinen CircPro-sidosryhmätilaisuus

Joulukuu 2018: Hankkeen esite julkaistu 

20.–22.5.2019: Hankepartneritapaaminen Espanjan Sevillassa 

31.5.2019: Hankkeen uutiskirje (No. 1, May 2019) julkaistu

13.6.2019: Kymenlaakson toinen CircPro-sidosryhmätilaisuus

 

CircPro

Hankkeen nettisivut: https://www.interregeurope.eu/circpro/

Kesto: 1. vaihe 1.6.2018–31.5.2021, 2. vaihe 1.6.2021–31.5.2023

Ohjelma: Interreg Europe – ERDF

Kokonaisbudjetti: €2,208,669.00 (ERDF-osuus €1,740,000.00 + partnereiden omarahoitus)

Pääpartneri: Kouvola Innovation Oy

Hankepartnerit:

  • Ministry of Environment and Spatial Planning, Regional Government of Andalusia (Espanja)
  • Piemonte Region & University of Turin (Italia)
  • Region of East Macedonia and Thrace (Kreikka)
  • Alentejo Coordination and Regional Development Commission (Portugal)
  • Bulgarian Association of Recycling (Bulgaria)
  • Development Agency IGRA (Kroatia)
  • Lithunian Innovation Centre (Liettua)
  • Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Viro)
  • Municipality of Elverum (Norja)