CircPro (Smart Circular Procurement)

CircPro on Interreg Europe -ohjelman rahoittama monikansallinen alueellista yhteistyötä vahvistava hanke, jonka tarkoituksena on edistää kiertotaloutta tukevien julkisten hankintojen (kiertotaloushankinnat) toteuttamista.

Kiertotaloushankinnasta, circular procurement, on kyse esimerkiksi silloin kun hankitaan uusiomateriaalista valmistettuja tuotteita tai hankintoihin sisällytetään materiaalien kiertoa ja kierrätettävyyden tehostamista tukevia kriteereitä. Tuotteiden sijasta voidaan hankkia myös palvelua, product-service system, jossa palveluntuottaja sitoutuu huollon ja varaosien toimittamiseen sopimuskaudella sekä huolehtii asianmukaisesta loppukäyttöön saattamisesta.

Hankkeessa myötävaikutetaan poliittisiin ohjauskeinoihin – esimerkiksi Suomen osuudessa Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiaan (RIS3) – jotta kiertotaloushankinnat saataisiin osaksi alueellisia strategisia tavoitteita ja siten vakiintuneiksi käytännöiksi kuntien ja kaupunkien hankinnoissa. Hankkeessa vaihdetaan kokemuksia ja tietoa hankekumppaneiden kesken erilaisista alueellisista toimijoista ja verkostoista sekä hyvistä käytännöistä ja pilottikohteista kiertotaloushankintojen edistämiseksi. Hankkeen kautta edistetään alueellista kiertotaloushankintoihin liittyvää tietotaitoa, tunnistetaan kiertotaloushankintoihin liittyviä hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä, hälvennetään tilaajien ennakkoasenteita kierrätys- ja uusiomateriaaleja kohtaan ja hankkeessa rakennettavalla sidosryhmäyhteistyöllä muun muassa edesautetaan tilaajien ja tuottajien välisen markkinavuoropuhelun syntymistä. Tulosten siirtoa/täytäntöönpanoa varten jokainen hankekumppani laatii alueellisen toimintasuunnitelman (Action Plan), jonka toteutumista seurataan aktiivisesti.

Hankkeessa on mukana 11 partneria kymmenestä eri maasta. Kouvola Innovation on hankkeen hallinnoija (Lead Partner) eli se koordinoi koko hanketta ja vastaa myös omasta projektiosuudestaan hankkeessa. Hankekumppanit tulevat Bulgariasta (Bulgarian Association of Recycling), Espanjasta (Ministry of Environment and Spatial Planning, Regional Government of Andalusia), Italiasta (Piemonte Region & University of Turin), Kreikasta (Region of East Macedonia and Thrace), Kroatiasta (Development Agency IGRA), Liettuasta (Lithuanian Innovation Centre), Norjasta (Municipality of Elverum), Portugalista (Alentejo Coordination and Regional Development Commission) ja Virosta (Stockholm Environment Institute Tallinn Centre).

 

Tiedotteet:
28.9.2018: Kiertotaloushankinnat keskiöön – EU-hankkeelle otettiin lähtölaukaus Kouvolassa

 

Hankkeen hallinnoija: Kouvola Innovation Oy
Ohjelma: Interreg Europe
Toimintakausi: 1.6.2018–31.5.2023