Älykkäiden palveluiden kaupunkikeskusta

Älykkäiden palveluiden kaupunkikeskusta -hankkeessa selvitetään ja kehitetään uudenlaisia kuluttajalähtöisiä palveluita yhdessä yritysten kanssa. Olemassa oleva, nopea ja kattava WLAN-verkko mahdollistaa mm. IoT-ratkaisujen edellyttämien antureiden sekä niitä hyödyntävien sovellusten käyttöönoton sekä täysin uusien IoT-laitteita hyödyntävien sovellusten kehittämisen. Eri vaihtoehtoja kartoittamalla voidaan löytää kuluttajille soveltuvia palveluja. Tätä työtä tehdään yhdessä muiden kaupunkikeskustojen kehittäjien kanssa, jotta löydetään parhaimmat ratkaisut.

Digikoulutusten materiaalit löydät osoitteesta www.kinno.fi/aineistot

Toteutusaika: 1.6.2017-31.8.2019
Rahoittajat: Kymenlaakson liitto, Kouvolan kaupunki