REUSE

Projektin tavoitteena on kehittää purku- ja ylijäämämateriaalien uudelleenkäyttöä rakennusteollisuudessa. Erilaisille rakennus-, purku- ja ylijäämämateriaaleille voi löytyä tuottavampaakin käyttöä kuin käyttäminen maanrakennustyömailla täyttöaineksena. REUSE-hankkeessa pyritäänkin kiertotalouden edistämiseen rakennusteollisuudessa ja erilaisten hukka- ja purkumateriaalien hyötykäytön edistämiseen.

Kiertotalousnäkökohtien huomioiminen rakennussektorilla voi hyödyttää toimialan liiketoimintaa ja nostaa alueen kiertotalousosaamista myös rakennusalalla. REUSE tuottaakin uusia liiketoiminta- ja yhteistyömalleja Kymenlaakson alueen rakennus- ja purkualan yrityksille. Rakennustekniikan asiantuntijana ja koulutussektorin yhteistyön edistäjänä hankkeessa toimii Xamk, Kinnon toimiessa yritysrajapinnassa.

Projekti tukee Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian (RIS3) Biotalous –kärjen teemoja: kiertotalous ja vähähiilisyys sekä niiden uudet liiketoimintamahdollisuudet ja osaamiskeskittymät.

Projektin nimi: REUSE – kiertotalousmalleilla rakentamisen uudelleenkäyttöön uutta osaamista ja kilpailukykyä
Toteutusaika: 1.10.2018-31.8.2020
Rahoittajat: Kymenlaakson liitto

 

Reuse-projektin rahoittajalogot.