Haemme Kiertotalouspalvelut-tiimiimme projektipäällikköä

Projektipäällikkö vastaa Kiertotalouden osaamiskeskus (KOSKES) ja Digitalisaation avulla tehoa kiertotalousekosysteemiin (DIKIEKO) -hankkeista. Tehtävänä on viedä prosessia eteenpäin hankkeiden vetäjänä ja konseptiasiantuntijana.

Projektipäälliköltä edellytetään kokemusta kiertotalousliiketoiminnasta ja yrityselämästä sekä projektihallinnan osaamista. Toimit tiiviissä yhteistyössä Kinnon kiertotalouspalvelujen kehittämispäällikön ja muun tiimin kanssa. Projektin verkostoissa toimiminen ja yritysyhteistyöhön liittyvien tilaisuuksien järjestäminen edellyttää ulospäinsuuntautuneisuutta sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Ymmärrät myös digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet ja osaamisellasi edistät digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa.

Projektipäälliköllä on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutus.

Työ alkaa 16.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on määräaikainen 31.8.2023 asti. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Toimintamme tavoitteena on Kouvolan elinvoimaisuuden lisääminen kehittämällä bio- ja kiertotalouden toimintaympäristöä sekä etsimällä yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa uusia ratkaisuja muuttuville markkinoille. Kouvolaan sijoittuvia yrityksiä palvelemme kunkin toimijan konkreettisten tavoitteiden ja erityistarpeiden pohjalta. Alueellista toimintaa tukemaan rakennamme ’Hyötyvirta’-yhteistyö- ja kehittämisalustaa. Tämä alueellisen kiertotalouden strateginen keihäänkärki ja kehittämiskokonaisuus muodostaa kestävän kehityksen kasvualustaa elinkeinolähtöiseen TKI-työhön ja kumppanuuksien luomiseen. Hyötyvirta on myös Kymenlaakson keskipisteessä sijaitseva, yritysalue ja konkreettisten kiertotaloustoimintojen sydän.

KOSKES:
Hankkeessa kehitetään kiertotalousosaamiskeskuksen konseptia Hyötyvirta-yritysalueelle Kouvolaan.
Keskus tulee tarjoamaan erilaisia palveluita ja yhteistyömahdollisuuksia pk-sektorin yrityksille mm. kiertotalouden TKI-toimintaan. Tavoitteena on, että keskus lisäisi alueen palvelutarjontaa, yhdistäisi toimijoita ja elävöittäisi alueen yritystoimintaa.

DIKIEKO:
Tavoitteena on edistää Kymenlaakson pk-yritysten koronapandemian vaikutuksista toipumista pilotoimalla digitaalinen Hyötyvirta-alusta uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kiertotalouden ympärille rakentuvan ekosysteemin pohjaksi ja siten edistämällä alueen digitaalisen kiertotalousekosysteemin kehitystä.

Hakemukset pyydetään lähettämään 8.8.2021 mennessä osoitteeseen: liisa.rantalainen@kinno.fi

Mika Penttilä

Penttilä Mika

Kehittämispäällikkö
+358 20 615 9015
mika.penttila@kinno.fi

Scroll to top