Kouvola on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen logistinen keskus. Kouvolan logistiikka-alue valittiin maaliskuussa 2020 13. parhaaksi Euroopan logistiikkakeskusten vertailussa.

Kouvolan erinomainen logistinen sijainti tarjoaa hyvän kilpailuedun erityisesti teollisuuden ja kaupan alan yrityksille ja niiden jakeluvarastoille.

Kouvolan logistiikkahub

  • Logistiikan, kaupan ja teollisuuden tarpeisiin soveltuva alue, jossa 230 ha rakennettua alaa
  • Rautateiden solmukohta; logistiikkahubiin kytkeytyvä osaaminen ja palvelut
  • Rri kuljetusmuodot ovat yhteensopivia
  • Pistoraiteita n. 10 km
  • Raidetta n. 100 km
  • Yrityksiä logistiikka-alueella n. 90
  • 200 logistiikka-alan yritystä koko seudulla
  • 1 700 alan työntekijää

Kouvola on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen logistinen keskus. Itse asiassa Kouvola on EU:n ainoa suomalainen liikenteellisen ydinverkon rautateiden terminaalikeskus.

Kyseinen TEN-T-verkko (Trans European Network) kattaa kaikki liikennemuodot: lento-, meri-, raide- ja tieliikenteen sekä niihin liittyvät satamat, lentoasemat, terminaalit ja rajanylityspaikat. Kouvolan asema rautatielogistiikan osaamis- ja toimintakeskittymänä nojaa osaltaan myös sen erityisen vahvaan rooliin Kaukoidän ja Pohjois-Euroopan toimitusketjujen verkostoissa.

Lisäksi seudulla on rautatiealan koulutusta, joka luo edellytyksiä tulevaisuuden kehitykselle.