Projektit

 • Etunojassa kohti kestävämpää vähähiilistä rakennettua ympäristöä

  Etunojassa kohti kestävämpää vähähiilistä rakennettua ympäristöä - hanke edistää vähäpäästöisemmän Kymenlaakson syntymistä tukemalla hiilineutraalien ratkaisujen ja uusien toimintamallien käyttöönottoa Kouvolan …
 • Vetyä, virtaa Kaakkoon

  Vetyä, virtaa Kaakkoon -hanke edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden hyödyntämistä ja vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä.
 • URHEAT

  URHEAT-hankkeessa edesautetaan kymenlaaksolaisten yritysten mukaanpääsyä Ukrainan jälleenrakennushankkeisiin.
 • Digivihreä RRT

  Päätavoitteena on vahvistaa Kouvolan RRT-kokonaisuuden kilpailukykyä ja digivihreää kaksoissiirtymää muuttuvassa toimintaympäristössä.
 • HUIMA

  Hankkeessa kehitetään yrityslähtöinen malli Hyötyvirta-ekosysteemin organisoitumiseen ja kirkastetaan toiminnan fokusta alueen materiaalitaseen ja materiaalivirtojen hyödyntämispotentiaalin perusteella.
 • Tekstiilit kiertoon Kymenlaaksossa

  Hankkeen tuloksena valmistuu tiekartta poistotekstiilin hyödyntämiseksi Kymenlaaksossa.
 • Vetovoimaa vihreästä energiasta ja vetytaloudesta

  Vetovoimaa vihreästä energiasta ja vetytaloudesta -hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden kehittymistä alueelle sekä hakea nopealla aikataululla ratkaisuja …
 • DIKIEKO -Digitalisaation avulla tehoa kiertotalousekosysteemiin

  DIKIEKO-projektissa tuodaan yritysten saataville kiertotalouteen liittyvää tietoa ja ratkaisuja helposti ymmärrettävässä muodossa, yhdistetään havaintoja kiertotalouden liiketoiminnan tunnistetuista pullonkauloista ja digitaalista …
Scroll to top