Vakuutukset

Yrittämistoimintaan liittyy paljon vakuutuksia, joista merkittävin yrittäjän itsensä kannalta on Yrittäjän eläkevakuutus (YEL). Muita mahdollisia vakuutuksia ovat yrityksen osalta vastuu- ja oikeusturvavakuutus sekä keskeytysvakuutus ja konerikkovakuutus ja yrittäjän kannalta tapaturma- ja ammattitautivakuutus, yrittäjän henkivakuutus ja yrittäjän sairaskuluvakuutus. Lisäeläkkeeseen taas voi vaikuttaa vapaaehtoisella eläkevakuutuksella. 

Vakuutustarve riippuu pitkälti toimialasta ja työnkuvasta.   

 

Yritystoiminnan vakuutukset

Yritystulkki