Työntekijän palkkaaminen

Kun yritys ryhtyy maksamaan säännöllisesti palkkoja, täytyy sen ilmoittautua Verohallinnon työnantajarekisteriin perustamisilmoituslomakkeella tai muutosilmoituslomakkeella (mikäli yrityksellä on jo Y-tunnus). Kun yritys on merkitty rekisteriin, Verohallinto lähettää yritykselle verotili-ohjeet ennakonpidätysten ja sosiaaliturvamaksujen maksamista ja ilmoittamista varten. 

Sellaisen työnantajan, joka työllistää henkilökuntaa vakituisesti (sopimustyönantaja), tulee järjestää työntekijöidensä eläketurva kuntoon erillisellä vakuutuksella. Etenkin aloittavalle yrittäjälle joustavampi tapa kuin palkata yritykselle oma työntekijä on ostaa tarpeelliset resurssit toiselta yritykseltä.

 

TyönantajanABC

Asiaa palkkauksesta