Rahoitus, lainat ja tuet

Yrityksen rahoitus järjestyy yleensä kolmesta lähteestä: yrittäjän omasta rahoituksesta, lainoista ja mahdollisista avustuksista. Lainarahoitusta myöntävät pääasiassa liikepankit sekä erityisrahoitusyhtiö Finnvera, joka tarjoaa myös takauksia muiden lainanantajien luottojen vakuudeksi.

Kokoaikaiseksi yrittäjäksi ryhtyvälle TE-toimisto voi myöntää myös starttirahaa, jonka suuruus on noin 700 euroa kuukaudessa. Starttirahan saamisen edellytyksenä on mm. päätoiminen yrittäjyys sekä riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan ja mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yritystoimintaa ei myöskään saa aloittaa ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty.  

 

Yritystulkki

Tietoa starttirahasta

Suomi.fi