Liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perustamisen tärkein vaihe on varsinaisen liiketoiminnan suunnittelu. Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen suunnitelma yritystoiminnan eri osa-alueiden järjestämisestä. Koska yrittämiseen liittyy aina taloudellinen riski, liiketoimintasuunnitelma on laadittava erityisellä huolella – ja päivitettävä muutaman vuoden välein. 

Liiketoimintasuunnitelma jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma on tarpeellinen – paitsi yrittäjälle itselleen – myös ulkopuolisille tahoille, kuten rahoittajille.

 

Yritystulkki