Muut asiantuntijapalvelut

Hankepalvelu Kompassi 
Marjapolku 6 A 1, 45360 Valkeala

hankekompassi.fi

Marjukka Hermonen, KTM, FM
info@hankekompassi.fi
p. 040 769 0282

EU-hankkeen maksatukset ja tukihakemukset. Myös koko hankkeen hallinnointi mahdollista. Suurin osa kustannuksista voidaan sisällyttää hankkeen kustannuksiin, jolloin asiakas maksaa palveluista vain omarahoitusosuuden.

***

Hanna Pajari-Seppänen (ukko.fi-palvelun kautta)
Pesäpolku 8, 45200 Kouvola

Hanna Pajari-Seppänen, restonomi YAMK, AmO, NTM
hanna.pajariseppanen@gmail.com
p. 045 673 5074

Ravintoloiden ja ammattikeittiöiden avustaminen ja konsultointi. Neuvonta esimerkiksi omavalvonta- ja Oiva-tarkastusasioissa. Näyttötutkintojen vastaanottaminen, hygieniapassi-testit. Ravintolatoiminnan prosessien tehostaminen ja toimintojen selkiyttäminen. 

***

Helmihenkilöstö Oy
Hylkeentie 10, 48310 Kotka
helmihenkilosto.fi

Mia Janhunen
mia.janhunen@helmihenkilosto.fi
p. 040 573 6537

Henkilöstöpalveluala. Ketterät henkilöratkaisut, avaimina henkilöstövuokraus ja rekrytoinnin oman palvelutuotannon ohella. Henkilöstöratkaisut räätälöidään asiakastarpeita vastaaviksi, ollen asiakkaiden muutos- ja kasvukumppani. 

***

Kari Niemi
Lehdonpääntie 13, 45100 Kouvola

Kari Niemi
kari.niemi@kymp.net
p. 040 704 4696

Windows-ohjelmistojen peruskäytön neuvonta ja ohjelmistoasennukset. Kuvankäsittely ja verkkosivujen suunnittelu. Tieisännöintipalvelut ja tieyksiköiden päivitykset ja teko.

***

Lähikääntäjät
Marjapolku 6 A 1, 45360 Valkeala
facebook.com/lahikaantajat

info@lahikaantajat.fi
p. 040 769 0282, 040 736 3599

Ammattilaiskäännöksiä sekä äidinkielenään kieltä puhuvien kielentarkastuksia. Käännökset suomesta seuraaville kielille ja toisinpäin: ruotsi, englanti, venäjä, viro, saksa, ranska ja espanja. Laaja alihankintaverkosto ja kotimaissaan asuvat syntyperäiset kielentarkastajat. 20 vuoden kokemus. 

***

Meidanstudio Oy
Kyminväylä 2 G, 45700 Kuusankoski
www.meidanstudio.com

Pasi Korhonen (toimitusjohtaja) ja Jukka Eskelinen
pasi.korhonen@meidanstudio.com   |   jukka.eskelinen@meidanstudio.com
p. 050 338 1107, Korhonen   |   p. 050 468 3673, Eskelinen

Vaativa konseptisuunnittelu, konseptimuotoilu ja visualisointi lähtökohtana funktionaalisuus ja loppukäyttäjän tarpeet sekä ympäristöarvot ja kestävän kehityksen näkökulma. 

***

Risto Siren Consulting Oy
Kaupunginpuutarha 25, 45120 Kouvola

Risto Siren, toimitusjohtaja
risto.siren@ristosiren.com
p. +358 44 238 6855

Risto Sirén Consulting Oy tarjoaa yritysten riskien kartoitusta, tavoitteiden ja sopivien riskienhallintakeinojen määrittelyä ja niitä tukevien toimintatapojen jalkauttamista koko yritykseen.  Asiantuntija-apua on saatavissa yrityksen tarpeita vastaavan vakuutusturvan analysointiin ja kilpailuttamiseen sekä tukea poikkeamatilanteisiin ja vahinkoneuvotteluihin. 

***

Same-eYes Oy
Kivimiehenkatu 4, 45100 Kouvola
www.same-eyes.com

mainosfirma@gmail.com
puh. 040 075 4370, 044 503 2539

Tärkeimmät osaamisalueet sisä- ja ulkomainonnan toteuttaminen, tulostus, digipainaminen, tekstiilimyynti - ja merkinnät sekä AV-tuotannot ja koulutus. Yhdeltä ovelta aivan kaikki näkyvä ja kuuluva mainonta.

***

Mainonnan suunnittelutoimisto Sepeteus Oy

Kangaskatu 1, 45200 Kouvola
www.sepeteus.fi

Matti Vesala, toimitusjohtaja
matti.vesala@sepeteus.fi
p.050 363 3629

Markkinointiviestintä, nettisivustot, painotuotteet ja kampanjat. Sepeteus on kokenut mainostoimisto; yrityksesi saa meiltä kaiken markkinointiin tarvitsemansa avun. Mittavat alihankintaverkostot takaavat nykyaikaiset ratkaisut kaikkiin tarpeisiin.

*** 

Vinkeä Design Oy
Mäkiseläntie 45, 47200 Elimäki

Petri Hurme
p. 045 868 8860
info@vinkea-design.fi

Graafinen suunnittelu: yritysilme, markkinointimateriaalit, julkaisut, opastesuunnittelu. Web-suunnittelu: nettisivut, verkkolehdet, sähköiset kirjat. Valokuvaus: henkilö- ja tapahtumakuvaus.