Miten yrityksesi pärjää rekrymarkkinoilla?

Valmennuksella houkuttelevaksi työnantajaksi

Työn motivoivuus, siitä saatu korvaus ja mm. yrityksen arvot ovat tärkeitä tekijöitä etenkin osaajille, joiden tietoja ja taitoja kaivataan yrityksissä ympäri Suomen, ja jotka saavat jopa valita tulevan työpaikkansa. Osaajien houkuttelu lähtee yrityksen työnantajamielikuvasta. Yrityksen tulee pärjätä työnantajamarkkinoilla yhtä lailla kuin työtä hakevien kandidaattien.

Olemme käynnistämässä valmennuksia osaajien houkutteluun seudulle:

Osaajien houkuttelun ja työnantajamielikuvan kehittämispaketti + yhteismarkkinointikampanja. Talenttimagneetti mahdollistaa yritysten valmentautumisen kilpailukykyisiksi työnantajiksi ja tarjoaa mahdollisuuden yhteismarkkinoinnin toimenpiteisiin. Panostamalla aikaa valmennukseen, yritys hyötyy opeista vuosiksi eteenpäin ja parantaa merkittävästi asemaansa työnantajamarkkinoilla. Jokainen osallistuva yritys on valmennuksen päätteeksi löytänyt omat vahvuutensa työnantajamarkkinoilla. Ensimmäinen valmennus on syksyllä 2020 ja se toistetaan saman sisältöisenä alkuvuoden 2021 aikana.

Alustava ohjelma:

22.9.2020 - Työnantajakuva ja työntekijäkokemus

Työnantajastrategia ja työnantajabrändi: Miksi? Miten? Mitä?
Työnantajabrändistrategian laatiminen
Jatkuvan työnantajabrändityön neljä kivijalkaa
Työntekijäkokemus sisäisen ja ulkoisen työnantajakuvan luojana

23.9.2020 ap – Markkinoinnin työpaja

Markkinoinnillisten vahvuuksien löytäminen ja alueellisen yhteismarkkinoinnin suunnittelu.

29.9.2020 - Modernin rekrytoinnin tehopäivä

Tyypillinen rekrytointiprosessi: totuuden hetket ja sudenkuopat
Työanalyysi ja profiilin määrittäminen rekrytoinnin lähtökohtana
Hyvä työpaikkailmoitus ja kustannustehokas rekrytointimarkkinointi
Itse tehty suorahaku (ehdokkaiden kartoitus ja kontaktointi)
Teknologian hyödyntäminen rekrytoinnissa (videohaastattelut, LinkedIn, jne)
Työhaastatteluihin ryhtiä ja rakennetta (haastattelurungot, kysymykset, jne)
Henkilöarvioinnit, case-tehtävät ja työsimulaatiot ehdokkaiden arvioinnissa
Hyvä ehdokaskokemus rekrytoinnin prioriteettina
Ulkoisten kumppanien onnistunut hyödyntäminen rekrytoinnissa

Toteutukseen sisältyy ennakko- ja välitehtäviä.

Lisäksi Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat-hankkeella vahvistetaan  yritystenkansainvälistymisvalmiuksia ja autetaan kansainvälisten osaajien integraatiota seutuun ja sen yrityksiin.  Keräämme tähän yrityksistä asiakastiimiä, joka on mukana rakentamassa palvelupolkua kansainvälisille osaajille. Asiakastiimin yritykset ovat mukana toteutettavissa toimenpiteissä: mm. työpajat, koulutukset, osaajamarkkinointikampanjat. Asiakastiimien työskentely alkaa syksyllä 2020.

Osallistuminen on maksutonta. Mukaan voivat tulla kaikenkokoiset yritykset, huolimatta siitä onko osaajakysymys juuri tällä hetkellä ajankohtainen. Voit ilmoittaa alustavan kiinnostuksesi valmennuksiin ja/tai asiakastiimeihin tästä. Olemme ilmoittautuneisiin yhteydessä myöhemmin.

Lue lisää Talenttimagneetti-Osaajien houkuttelun käynnistäminen ja Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat –projekteista.

 

Lisätietoja: