Millainen on yrittäjämyönteinen kunta?

Kuntien hankintapolitiikka on kuntapäättäjien käsissä. Laki säätää reunaehdot politiikan toteuttamiseksi, mutta kunnissa on soveltamisen varaa. Jokaisen kunnan on tärkeä tunnistaa pienten ja keskisuurten yritysten merkitys ja osaltaan luotava edellytykset menestyvälle yritystoiminnalle.

Kuntien julkiset hankinnat, ostot ja kilpailutukset kannattaa valjastaa yrittäjyyden vauhdittamiseksi. Ei siis ole yhdentekevää, miten hankinnat järjestetään.

Suomen Yrittäjät julkaisi Kuntamarkkinoilla 15.9.2021  kuntapäättäjien hankintaoppaan.

Yrittäjämyönteinen kunta:

 1. Järjestää yrityksille informaatiotilaisuuksia suunnitteilla olevista hankinnoista, esimerkiksi toimialoittain.
 2. Pitää tulevista kilpailutuksista hankintakalenteria verkkosivuillaan.
 3. Ottaa yhteyttä alueen yrityksiin tulevista hankinnoista, käy yritysten kanssa jatkuvaa keskustelua ja lähettää tulevista hankinnoista esimerkiksi markkinointiuutiskirjeitä.
 4. Tarjoaa virkakunnalleen hankintakoulutusta ja mahdollisuuksia kehittää hankintaosaamista.
 5. Selvittää merkittävistä hankinnoistaan, millaisia vaikutuksia niillä voi olla yrityksiin.
 6. Järjestää kilpailutuskohtaisia markkinavuoropuheluita.
 7. Jakaa hankinnat fiksusti ja kehittää markkinaa.
 8. Asettaa hankintojen ehdot niin, että ne ovat kohtuullisesti toteutettavissa pk-yrityksissä.
 9. Käyttää työllistämisehtoa hankinnoissaan harkiten ja hankinnan valmistelussa yrityksiä kuullen.
 10. Ilmoittaa arvoltaan ja merkitykseltään tärkeät pienhankintakokonaisuudet pienhankintaportaalissa tai vähintään omilla verkkosivuillaan tai hankintakalenterissa.
 11. Viestii avoimesti ja ajoissa myös tulevista pienhankinnoistaan.
 12. Panostaa henkilöstönsä hankintaosaamiseen, markkinakartoituksiin ja markkinavuoropuheluihin ilmasto- ja hiilineutraalisuustavoitteita sovellettaessa.
 13. Vahvistaa omaa ja yritysten kykyä hyödyntää yksityisen ja julkisen sektorin innovaatiokumppanuuksia.
 14. Osallistuu yhteishankintoihin vain, jos kilpailutus on huomattavan monimutkaista järjestää itse.
 15. Edellyttää yhteishankintayksikköjä huomioimaan kunnan oman hankintapolitiikan ja vaatii hankintojen suunnittelua alueellisin vuoropuhelutilaisuuksin yritysten kanssa.
 16. Edellyttää, että yhteishankinta jaetaan osiin tuoteryhmittäin ja alueellisesti. Näin myös kunnan alue pysyy elinvoimaisena ja hankinta poikii euroja ja verotuloja. Yhteishankinnan toteuttajalle ei pidä antaa avointa valtakirjaa.
 17. Asettaa yhteishankinnoilleen sellaisia tavoitteita, jotka eivät edistä markkinan keskittymistä suurille toimijoille.
 18. Laskee oman tuotantonsa kustannukset avoimesti ja vertailukelpoisesti.
 19. Julkaisee ostolaskudatansa avoimena datana.
 20. Hankkii tavarat ja palvelut avoimesti markkinoilta, ei kilpailutuksia kiertämällä omilta yhtiöiltä.
 21. Kartoittaa alituisesti markkinoilta yrityksiä, joille voisi tarjota mahdollisuuksia liiketoiminnan ja kasvun tukemiseksi.
 22. Panostaa kunnan omistusten ja yksiköiden omistajaohjaukseen ja yhtiöiden hankintapolitiikkaan.
 23. Luo alueen yrityksille edellytyksiä kasvaa, investoida ja kehittyä.

Lisätietoja

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
+358 20 615 5039
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top