Kymenlaakson matkailun elvyttämiseen valtion rahoitusta

TIEDOTE 30.10.2020 - Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy ovat saaneet työ- ja elinkeinoministeriöltä rahoitusta maakunnan matkailuelinkeinon elvyttämiseen.

"Olen erittäin tyytyväinen, että eri alueiden välisessä kovassa kilpailussa saimme oman osamme elpymistä edistävästä rahasta Kymenlaaksoon. Tämä on askel oikeaan suuntaan ja vahvistaa myös hyvää Kymenlaakso yhteistyötä", iloitsee Cursor Oy:n matkailujohtaja Kati Paasi.

Marraskuussa käynnistyvässä, vuoden mittaisessa Kymenlaakso – luonnollisesti lähellä -hankkeessa lisätään Kymenlaakson matkakohteiden tunnettuutta valituissa kohderyhmissä. Kärkenä ovat digitaalisesti saavutettavat matkailutuotteet ja alueen tunnettuuden kasvattaminen viestintää kehittämällä. Kymenlaakson matkailukohteita ja palveluja tunnetaan edelleen heikosti, joten alueen ja sen yrittäjien palvelujen tunnettuutta parannetaan uudenlaisilla viestinnän sisällöillä ja pitkäjänteisellä vaikuttajayhteistyöllä.

Hankkeen päätoimenpiteitä ovat asiakasymmärryksen ja Kymenlaakson matkailun alueorganisaation osaamisen kasvattaminen. Samalla tehdään pitkäjänteistä vaikuttaja- ja yritysyhteistyötä sekä kehitetään vastuullisuus- ja turvallisuusviestintää.

"Kymenlaakson matkailun yhteispeli toimii, ja rahoitus tulee tarpeeseen. Sen avulla voimme kehittää Kymenlaakson tunnettuutta matkailukohteena. Matkailun avulla voidaan rakentaa myönteisiä mielikuvia seudusta", sanoo VisitKouvolan kehittämispäällikkö Kirsi Vainio.

Tavoitteena on, että kasvava kiinnostus Kymenlaaksoa kohtaan näkyy myönteisenä medianäkyvyytenä, matkailijamäärän lisääntymisenä ja sen myötä matkailuelinkeinon vahvistumisena. Järjestettävien valmennusten myötä matkailuosaaminen kehittyy niin matkailuyrityksissä kuin Kymenlaakson matkailun alueorganisaatioissa, VisitKotkaHamina ja VisitKouvola. Samalla maakunnallisen matkailun toimijoiden yhteistyö vahvistuu.

Ministeriön rahoitushaussa oli jaettavana yhteensä neljän miljoonan euron määräraha alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman edistämiseen. Cursorin ja Kinnon yhteinen hanke on yksi 29:stä rahoitetusta hankkeesta, kaikkiaan lisärahoitusta varten tuli 89 hakemusta. Kymenlaakso – luonnollisesti lähellä -hankkeen kokonaisbudjetti on 100 000 €.

Rahoitusta saaneet matkailuhankkeet  (linkki pdf-dokumenttiin)

 

Lisätietoja

Kati Paasi, matkailujohtaja, Cursor Oy, puh. +358 40 190 2518, kati.paasi@cursor.fi

ja

Kirsi Vainio

Vainio Kirsi

+358 20 615 5885
kirsi.vainio@kinno.fi

Scroll to top