Lähilomien väylä

Päätavoitteena on lisätä maaseudulla toimivien mikro- ja pk-yritysten tuotteistus- ja markkinointiosaamista sekä keskinäistä verkottumista Kouvolan ja Lahden alueilla. Pyrkimyksenä on löytää uutta, maaseudun potentiaalia hyödyntävää matkailupalvelujen tarjontaa, sekä uusia asiakasryhmiä ja markkinoita.

Tavoitteena myös, että yrityskenttä oppii yhdistämään ja markkinoimaan tuotteita uudella tavalla ja lisäämään näin alueen tunnettuutta ja löydettävyyttä lähimatkailukohteena. Pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää merkittävää ja ympärivuotista lähimatkailun kasvua maaseudulla. Keskeisenä kohdemarkkinana ovat Etelä-Suomen ja Pietarin lähialueet 2,5 tunnin säteellä Päijät-Hämeestä ja Kymenlaaksosta.

Hankkeen toteuttajat ovat hallinnoijana Lahden seutu - Lahti Region Oy ja osatoteuttajana Kouvola Innovation Oy.

Projektin nimi: Lähilomien väylä - toisiaan täydentävien matkailupalveluiden kohdistaminen ylimaakunnallisesti
Toteutusaika: 01.04.2019 - 31.12.2021
Rahoittajat: Hämeen ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

 

Projektin rahoittajalogot