Kustannustukea entistä enemmän pienyrittäjille

Kustannustuen kolmas hakukierros on auennut vilkkaasti, sillä tukea myöntävälle Valtionkonttorille on tähän mennessä (4.5.) saapunut reilut kahdeksan tuhatta hakemusta. Tukea on maksettu tähän mennessä noin 28 miljoonaa euroa ja hakemusten hyväksymisprosentti on tällä hetkellä 68 %.  Valtiokonttori julkaisee päivittäin kattavat tilastot kustannustukihakemuksista alueittain ja yrityksittäin sivuillaan.

Kouvolasta 88 yritystä on hakenut kustannustukea 27.4. auenneella kolmannella hakukierroksella. Päätöksen saaneita yrityksiä on ollut 48, joista 30 on saanut hyväksytyn päätöksen, tukea Kouvolaan on maksettu noin 340 000 euroa.

"Me Kinnossa olemme tämän kustannustuen informoimiseksi olleet yhteydessä yrityksiin, ja valitettavasti osalla niistä ei ole riittävästi tietoa tuen hakemisesta. Heillä olisi mahdollisuus saada tukea, jos liikevaihto on vertailukaudelta laskenut yli 30 prosenttia", sanoo yhteyspäällikkö Leena Gardemeister.

Valtionkonttorilta sähköisesti anottavan kustannustuen kolmannella kierroksella tukea on pyritty kohdistamaan entistä enemmän yksinyrittäjille ja pienyrityksille. Tähän on pyritty erityisesti tuen alarajan muutoksella. Aiemmin kustannustukea voitiin maksaa vain, jos laskennallinen tukisumma oli vähintään 2 000 euroa. Aiemmilla tuen hakukierroksella suurin osa hakemuksista hylättiin tuen alarajan takia.

"Kolmannella tukikierroksella tukea voidaan myöntää 2 000 euroa, vaikka tuen laskennallinen määrä jäisikin tämän alle. Tukea voisi saada näissä tapauksissa yritys, jolla on y-tunnus, jonka liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia, ja jolla on vähintään 2 000 euroa hyväksyttäviä kuluja", huomauttaa Gardemeister.

Myös uudet, 1.1.2020 jälkeen perustetut, yritykset ovat tuen kolmannella kierroksella erilaisessa asemassa kuin aiemmin. Uusille yrityksille, joiden toimiala kuuluu valtioneuvoston asetuksella määriteltyihin tuen piirissä oleviin toimialoihin, voidaan nyt maksaa tukea toimialan keskimääräisen liikevaihdon muutoksen perusteella.

Kustannustuen hakuaika päättyy 23.6. klo 16.15.

Valtiokonttorin verkkosivuilla on saatavilla kaiki tiedot tuen hakemiseksi osoitteessa

haekustannustukea.fi  (linkki vie Valtiokonttorin sivuille)

Sähköinen hakemus löytyy täältä (Linkki vie Valtiokonttorin sivuille kustannustukihakemukseen)

 

 

Scroll to top