Maksutonta kumppanihakua pk-yrityksille Itämeren maista

Pk-yrittäjä, kiinnostaako uusi teknologia ja tuotanto- ja palveluprosessien parantaminen? Entä oletko kiinnostunut etsimään entistä parempilaatuisia tuotteita tai palveluita? Ja kansainvälistyminenkin kiinnostaa? Yrityksesi saattaa hyötyä GoSmart BSR-hankkeesta.

GoSmart BSR -hanke on Interreg Itämeren alueen ohjelman rahoittama hanke, joka liittyy älykkään erikoistumisen strategia (S3) –toimintamalliin ja pyrkii edistämään teollisuuden, t&k-sektorin sekä viranomaisten tehokasta yhteistyötä monikansallisella lähestymistavalla. Se edistää keskinäistä oppimista, parhaiden käytäntöjen jakamista ja älykkään erikoistumisen strategioiden muuntamista pienten ja keskisuurten yritysten yhteisiksi käytännön toimiksi.

GoSmart BSR -hanke voi olla hyödyksi pk-yrityksille silloin kun
• etsitään uutta teknologiaa yritysten tuotanto- tai palveluprosessin parantamiseksi;
• etsitään toimittaja, joka voi tarjoa parempilaatuisia tuotteita tai palveluita;
• yrityksellä on innovatiivinen tuote tai palvelu ja kansainvälistyminen kiinnostaa;
• yrityksellä on kiinnostus uusien tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen yhdessä ulkomaan yritysten ja tutkimuslaitoksien kanssa;
• osallistuminen EU-rahoittamaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan (esim. Horizon Europe-ohjelman hankkeisiin) kiinnostaa ja on tarve etsiä kumppaneita muista maista yhteishankehakemusta varten; jne.

GoSmart BSR -hankkeen palvelu on yrityksille maksuton. Palveluprosessi koostuu seuraavista askeleista:

1. Kun yrityksellä on kiinnostus hankkeen palveluihin, sovimme tapaamisesta;
2. Keskustelemme yritysten tarpeista ja tarvittaessa analysoimme yritysten toimintaa yhdessä potentiaalisten innovaatioiden löytämiseksi;
3. Keskustelun pohjalta muotoilemme yritysten yhteistyötarjouksen ja esittelemme sen hankkeen kumppaneille;
4. Hankkeen kumppanit etsivät sopivia partnereita käyttäen omia verkostoja;
5. Jos sopivalta näyttävä kumppani löytyy, esittelemme sen yrityksille ja järjestämme yhteisen tapaamisen;
6. Jos molemmilla kumppanilla on kiinnostus yhteistyön aloittamiseen, selvittelemme rahoitusmahdollisuuksia yhteistyön tukemiseksi sekä Suomessa, että toisessa maassa.
7. Olemme lähellä, jos muuta tukea tarvitaan yhteistyön edistämiseksi.

Kymenlaakson lisäksi, GoSmart BSR -hankkeen partnerit löytyvät Tanskasta, Saksasta, Puolasta, Liettuasta, Latviasta ja Virosta. Jokaiselta partnerialueelta löytyvät innovointien välittäjät, joilla on hyvä tuntuma paikalliseen yrityskantaan, tutkimuslaitoksiin ja viranomaisiin. Innovointien välittäjät ohjaavat yritysten yhteistyötarjouksia alueelle ja alueelta.

GoSmart BSR – innovaatioita yli rajojen. Lue lisää täältä (linkki toisille verkkosivuille)

Ole hyvä ja ota yhteyttä: