Kouvolan kaupungin Tilapalvelut kutsui yrityksiä markkinavuoropuheluun

Inkeroisten yhtenäiskoulun markkinavuoropuhelut käynnistyivät 9.6. kaikille yhteisesti järjestetyllä markkinainfolla, jossa esiteltiin tuleva rakennusurakka ja kerrottiin sen tämän hetkinen tilanne. Samalla esiteltiin aiheet, joihin kaupunki erityisesti toivoi saavansa osallistujilta näkemyksiä ja ajatuksia. Tällaisia olivat mm. urakkakokonaisuus, rakennetekniikka, hankintamenettely ja tilojen joustavuus. Yleisinfon jälkeen avautui yrityksille mahdollisuus kahdenkeskisiin neuvotteluihin Tilapalvelujen kanssa. Markkinavuoropuheluja toteutettiin kaiken kaikkiaan yhdeksän kappaletta ja niihin osallistui viitisenkymmentä henkilöä.

 

”Julkinen hankinta kannattaa nähdä mahdollisuutena ja markkinavuoropuheluihin kannattaa osallistua. Markkinavuoropuhelujen avulla yhdistetään tilaajan tarve ja tarjoajien paras osaaminen", muistuttaa hankinta-asiamies Marita Melkko.

Tekninen vuoropuhelu hankinnasta järjestetään syyskuussa, jossa jalostetut hankinta-asiakirjat lähetetään yrityksiin vielä kertaalleen kommenteille. Yritykset, jotka eivät ehtineet markkinavuoropuheluihin mukaan, pääsevät vielä teknisen vuoropuhelun kautta kommentoimaan tulevien kilpailutusasiakirjojen sisältöä ilmoittamalla kiinnostuksestaan hankinta-asiamiehelle.

Inkeroisten yhtenäiskoulusta suunnitellaan alueen keskeiset palvelut yhteen kokoavaa, koko yhteisön monitoimitaloa, jossa samat tilat palvelevat eri-ikäisiä kohderyhmiä aamusta iltaan ja viikon jokaisena päivänä. Inkeroisten monitoimitalo käsittää alueen oppilaiden peruskoulun (1-9 lk), alueen erityisen tuen osaamiskeskuksen pienryhmineen, päiväkodin, tilat kirjastolle ja nuorisopalveluille. Eteläisen Kouvolan keskuskeittiöpalvelut keskitetään uuden Inkeroisten monitoimitalon yhteyteen.

Inkeroisten monitoimitaloon yhdistetään Inkeroisten yhteiskoulu, Anjalan koulu ja Tehtaanmäen koulu. Lasten ikäluokkien ennustetun pienentymisen perusteella hankkeessa varaudutaan luopumaan osasta tiloista, mikäli lapsimäärien pieneneminen käy toteen. Tämä tullaan huomioimaan kilpailutuksessa sekä rahoitusmallissa.

Hankkeessa puretaan vanha rakennuskanta, lukuun ottamatta vuonna 2012 valmistunutta käsityön ja kotitalouden opetustilat sisältämää laajennusosaa. Uusi monitoimitalorakennus sijoittuu tontin pohjoisosaan, kytkeytyen säilytettävään laajennukseen. Hankkeessa halutaan edistää puurakentamista ja tuleva rakennus tullaan toteuttamaan pääosin puurakenteisena. Inkeroisten monitoimitalon investointikustannusten arvio on 26,75 miljoonaa euroa (alv. 0 %).

Kaupunki julkaisi hankinnasta ennakkoilmoituksen Hilmassa 1.6. Markkinavuoropuhelutilaisuutta markkinoitiin laajasti Kinnon hankinta-asiamiespalvelun kautta sähköpostitse tapahtumakutsuin, uutiskirjeessä, nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
+358 20 615 5039
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top