Kouvolan elinvoimaa vahvistetaan yhteistyöllä

15.10.2020: Syyskuun alussa Kinnon toimitusjohtajana aloittaneen Kimmo Niemen mukaan kulunut puolitoista kuukautta on ollut erittäin mielenkiintoinen ja innostava.

Hän on tutustunut Kinnon asiantuntijoihin, alueen ajankohtaisiin asioihin, yrityksiin ja yhteistyötahoihin, kuten yrittäjäjärjestöjen edustajiin.

Käymissään keskusteluissa Niemi on pannut merkille, että Kinnon rooli ei ole kaikille tahoille ollut selvä. ”Toimintakenttämme on ollut Kouvolan elinvoiman vahvistajana varsin laaja, joten epäselvyys on tietyllä tavalla ymmärrettävää.”

Niemi pitää Kinnon toimintaa ja fokusta pohtineen ohjausryhmän työtä erittäin hyvänä.

”Kinnon tehtävänä on jatkossa entistä selkeämmin tukea täällä jo toimivia yrityksiä ja niiden toimintaedellytyksiä sekä varmistaa, että muualla toimivat yritykset tuntevat Kouvolassa toimisen edut ja mahdollisuudet.”

Kinno tulee tekemään saumatonta yhteistyötä uuden Kaupunkiviestintä -yksikön kanssa.

”Kun kaupunkiviestintä tulee kasvattamaan Kouvolan tunnettuutta ja vetovoimaa laajemmalla skaalalla, me Kinnossa keskitymme astetta kohdennetummin yrityksiin, joille Kouvola on ja olisi oikea paikka toimia. Sijoittumisen strategisen luonteen vuoksi nämä yritysten kanssa käytävät keskustelut ovat erittäin luottamuksellisia.”

Tehola-Kullasvaaran alueelle on viime vuosikymmenten aikana rakentunut erittäin vahva logistiikka- ja yrityskeskittymä. Sinne nyt rakentuva uusi RRT alue on saanut viime aikoina paljon palstatilaa mediassa. Niemi muistuttaa, että kaupungin rakentaessa Kinnon tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa, että kaupungin tekemän investoinnin hyödyt saadaan realisoitua mahdollisimman hyvin. Kinnon tehtävänä on markkinoida aluetta potentiaalisille toimijoille ja perustettavan hallinnointiyhtiön kautta sopia alueelle sijoittumisen kaupallisista ehdoista. Hän on seurannut kiinnostuneena asiasta julkisuudessa käytävää keskustelua.

”Miksi keskustelu pysyy vuosia sitten tehdyn investointipäätöksen ruotimisessa? Eikö tässä vaiheessa tulisi tehdä täysillä töitä sen eteen, että investoinnille ladatut odotukset saadaan mahdollisimman hyvin realisoitua?”

Niemen mukaan ainoa varma asia tässä maailmassa on se, että se muuttuu.

”Meidän on pysyttävä muutoksessa mukana ja hyödynnettävä sen mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet. Nykymaailmassa parhaat mahdollisuudet syntyvät silloin, kun osataan yhdistää omat vahvuudet muiden toimijoiden vahvuuksien kanssa erilaisten rajojen yli.”

 

Kuva: Uudistunut Kinno palvelee paikallisia ja sijoittuvia yrityksiä toimitusjohtaja Kimmo Niemen johdolla.

Lisätietoja

Niemi Kimmo

Toimitusjohtaja
+358 20 615 8118
kimmo.niemi@kinno.fi

Scroll to top