Kansainvälisty ja Kasva digitaalisesti!

”Hankkeemme tavoitteena on jo olemassa olevien yritysten kansainvälistäminen, tarjoamme muun muassa koulutusta ja asiantuntijapalveluja yhteistyössä kauppakamarin kanssa”, Kansainvälisty ja Kasva digitaalisesti -hankkeen vetäjänä syyskuun alussa aloittanut Jarpo Vesala kertoo.

Kansainvälisty ja Kasva digitaalisesti -hankkeen päätavoitteena on aktivoida ensisijaisesti Kouvolan, mutta myös koko Kymenlaakson pk-yrityksiä löytämään koronasta elpymisen ja uuden kasvun eväitä kansainvälisiltä markkinoilta hyödyntämällä digitaalisia alustoja ja kumppanuuksia. Hankkeessa muun muassa tuetaan yrityksiä kansainvälisessä verkostoitumisessa sekä uusien kontaktien, markkinoiden ja asiakasryhmien löytämisessä. Tavoitteena on myös selvittää kohdennetusti kysyntäpotentiaalia ja erityisvaatimuksia valituilla markkinoilla.

”Yritysten kanssa yhdessä kartoitetaan niiden vientitoimintaa parhaiten hyödyttävät kansainväliset digitaaliset alustat ja jakelukanavat. Kehitämme yritysten valmiuksia hyödyntää digitaalisia alustoja liiketoiminnassaan sekä testaamme ja pilotoimme yritysten tarjoamaa eri digialustoilla”, Vesala kertoo.

Tavoitteena on edistää yritysten ja niiden tarjoaman näkyvyyttä ja kysyntää kohdemarkkinoilla. Hankkeen toimilla kehitetään myös Kinnon työkaluja ja vahvistetaan verkostoyhteistyötä kansainvälistyvien yritysten tueksi.

Pääkohderyhmänä hankkeessa ovat Kouvolan ja Kymenlaakson pk-yritykset etenkin seuraavilta toimialoilta: elintarvikesektori, kuluttajatuotteet (esim. luontaistuotteet, huonekalut, muoti, kulutustavarat), hyvinvointipalvelut, puutuoteteollisuus, konepajat, ympäristöteknologia, IT-ala ja suunnittelutoimistot. Hankkeessa toteutetaan ensimmäistä kertaa laajassa mittakaavassa kansainvälisten digitaalisten alustojen ja verkkokauppojen mahdollisuuksien hyödyntäminen ja pilotointi kohdistuen eri toimialojen pk-yritysten B2B- ja B2C vientimahdollisuuksiin useilla eri kohdemarkkinoilla. Vähähiilisyyden huomioon ottaminen ja esille nostaminen on tärkeällä sijalla tarjoaman kokoamisessa.

Kouvolassa syntynyt Jarpo Vesala on koulutukseltaan tuotantotalouden ja energiatekniikan DI. Hän on toiminut muun muassa Intiassa laminaattiteollisuuden parissa vuoden 1998 ja sen jälken Nokialla SAP-toiminnanohjausjärjestelmän parissa kolmisen vuotta. Elinkeinoyhtiö Cursorissa Vesala kehitti alueen yritysten digitaalista liiketoimintaa, teollisuutta ja uusiutuvaa energiaa vuosina 2001-2014.

”Vuonna 2006 sukutilallamme Saverolla tehtiin sukupolvenvaihdos ja minusta tuli kaiken muun työn ja vastuun lisäksi luomulihakarjatilan isäntä. Keväästä 2014 alkaen 2021 kevääseen asti olin päätoiminen maatalousyrittäjä. Nyt jatkan luomuviljelyä ilman karjaa ja on aika uusille haasteille”, Jarpo Vesala kertoo. Hän on ollut myös mukana muutamissa startupeissa osakkaana ja hallitustyössä.

Kinnon hankkeen vetäjänä Vesalan työ käynnistyy ottamalla yhteyttä kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin yrityksiin, jotka hakevat ratkaisuja esimerkiksi digitalisoinnin haasteisiin.

”Jotta hankkeen toimet mahdollisimman hyvin palvelisivat alueen yrityksiä, käynnistämme hankkeen toimet kartoittamalla tarkemmin yritysten tarpeita ja valmiuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun”, Jarpo Vesala sanoo. Hän kannustaa asiasta kiinnostuneita yrityksiä myös itse ottamaan yhteyttä.

Lisätietoa hankkeesta  (Linkki vie hankkeen esittelysivulle)

 

Lisätietoa:

 

Vesala Jarpo

Asiantuntija
+ 358 20 615 8772
jarpo.vesala@kinno.fi

Scroll to top