Julkisten hankintojen kokonaisarvo Suomessa 47 miljardia euroa

Valtioneuvosto on kesäkuun alussa julkaissut Suomen julkisten hankintojen kokonaisvolyymiä ja hankinnoista tallennettua dataa kartoittaneen tutkimuksen Julkiset hankinnat – kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen, linkki tutkimukseen tässä.

Tutkimuksen mukaan julkisia hankintoja tehtiin tarkasteluvuonna 2018 Suomessa noin 47 miljardin euron edestä. Summa siis osoittautui todellisuudessa merkittävästi suuremmaksi kuin EU-komission aiemmin tekemä arvio, joka oli noin 35 miljardia euroa per vuosi. Suurehkon eroavaisuuden syytä selittää se, että komission kokonaisarviossa ei ollut mukana pienhankintoja eikä julkisyhteisöjen toisiltaan tekemiä ostoja. Tutkimus tehtiin osana Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa (linkki ohjelmaan tässä), jonka yhtenä osa-alueena on tiedolla johtaminen ja vaikuttavuuden kehittäminen. Hankintamiljardien jäljille johdattelee niiden merkitystä korostava ohjelman tuottama video, joka on katsottavissa tästä (linkki videoon).

Digitalisaation myötä on avautunut uusia mahdollisuuksia hyödyntää sähköisiin järjestelmiin kertyvää dataa ja siitä johdettua tietoa hankintojen toteutuksen ja johtamisen tueksi. Tutkimus tarjoaa uusia ratkaisuja julkisen sektorin hankintojen analysointiin ja ohjaamiseen kansantalouden ja hankintayksiköiden oman toiminnan kehittämisen näkökulmista. Se sisältää hyviä kansainvälisiä esimerkkejä siitä, miten julkisten hankintojen työllisyys- ja yritysvaikutuksia on mahdollista arvioida julkisten hankintojen datasta. Vaikutusarviointien toteuttaminen edellyttää julkisiin hankintoihin liittyvän tiedon avaamista, jonka osalta Suomessa on vielä kehitettävää.

Lisätietoja:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
+358 20 615 5039
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top