Kehitämme bio- ja kiertotalouden toimintaympäristöä

Vahvistamme Kouvolan elinvoimaisuutta kehittämällä bio- ja kiertotalouden toimintaympäristöä sekä etsimällä yritysten ja oppilaitosten kanssa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tuemme bio- ja kiertotalouteen siirtymistä luomalla ja jakamalla tietoa sekä kehittämällä yhteistyörakenteita toimijoiden välille. Kouvolaan sijoittuvia yrityksiä autamme kunkin tilanteen ja tarpeiden pohjalta.

Toiminnassamme panostamme mm. seuraaviin keskeisin teemoihin ja kokonaisuuksiin:

• Materiaali- ja sivuvirtojen kierrätyksen tehostaminen ja kierrätysmarkkinoiden kehittymisen edistäminen
• Bio- ja kierrätyspohjaiset tuotteet
• Elinkaariajattelun edistäminen innovaatioarvoketjuissa ja palveluinnovaatiot
• Hiilineutraalit energiaratkaisut
• Tuotannon ja palveluiden älykkäät materiaali- ja energiatehokkuusratkaisut
• Uusiutuvan energian ratkaisut ja hyödyntäminen
• Kestävät hankinnat

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Alueellamme on paljon potentiaalia bio- ja kiertotalouden saralla. Hiilineutraali kiertotaloushan tuo uusia näkökulmia perinteisillekin liiketoimintasektoreille. Kiertotalous kytkeytyy vahvasti myös älylogistiikkaan ja digitaalisuuteen. Kymenlaakson vahvat teolliset perinteet ja loistava logistinen sijainti ovat perusta, jolle meidän on hyvä rakentaa uutta bio- ja kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.

Yhteistyötä ja kumppanuutta

Tavoitteisiin pääsemme luomalla kehittämis- ja yhteistyöalustat sekä konkreettiselle tekemiselle että toiminnalle virtuaalisessa ympäristössä. Alustojen avulla tuomme selkeän rakenteen yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä muiden kehittämistoimijoiden yhteistyölle. Uusia kumppanuuksia etsimme myös alueen ulkopuolisista kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista. Alustojen fyysinen sydän on Kouvolan Keltakankaalla sijaitseva Hyötyvirta-yritysalue ja sen mahdollistamat synergiahyödyt ja uudet avaukset.

Bio- ja kiertotalous etenee monialaisesti ja vauhdilla. Toimintaympäristön kehittäminen ja uusien innovaatioiden edistäminen edellyttävät lähivuosina merkittäviä TKI-satsauksia ja investointeja. Yhdessä tekemällä, skaalautuvuuteen ja digitaalisuuteen panostamalla rakennamme tukijalkaa Suomen taloudelle ja osaamisen viennille kansainvälisille markkinoille.

Lisätietoja

Mika Penttilä

Penttilä Mika

Kehittämispäällikkö
+358 20 615 9015
mika.penttila@kinno.fi

Kouvolan seudulla on kiertotalouden kehittämiselle vahvat perusteet:

Hyvät logistiset mahdollisuudet

Vahva teollinen infra ja pitkät perinteet

Uusiutuvia luonnonvaroja

Osaavia yrittäjiä

Halukkuutta yhteistyöhön ja verkostoitumiseen

Video

Yritystarinat

Ajankohtaista

Kiertotalouden projektit

  • Hyötyvirran ekosysteemipalvelut

    Kiertotaloustavoitteiden kasvava vaikutus tuo mukanaan haasteita mutta myös mahdollisuuksia menestyä. …
  • KOSKES

    KOSKES-projektissa kehitetään kiertotalousosaamiskeskuksen konseptia Hyötyvirta-yritysalueelle Kouvolaan. Toteutuessaan keskus tarjoaisi erilaisia …
  • BUT

    Biotalouden uudet tuulet. Kymenlaakso tavoittelee hiilineutraalisuutta. Alueella on useita merkittäviä …

Blogi

Scroll to top