Kiertotaloudessa piilee uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Kouvolassa edistetään kiertotaloushankintojen toteutumista ja lisätään niihin liittyvää tietotaitoa. Tehtävänämme on tunnistaa kiertotaloushankintoihin liittyviä hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä, hälventää tilaajien ennakkoasenteita kierrätys- ja uusiomateriaaleja kohtaan ja edesauttaa tilaajien ja toimittajien välisen markkinavuoropuhelun syntymistä.

"Kiertotalous on kuin luonnonvoima, joka on tullut jäädäkseen. Ilmastoraportti ja luonnon monimuotoisuuden kapeneminen puhuvat karua kieltään. Kun ympäristöasioita on aiemmin mietitty vain kohu kerrallaan, kiertotalous on nyt välttämättömyys", kehittämispäällikkö Mika Penttilä sanoo.

Kiertotalouteen liittyvä toiminta muuttuu ja kehittyy vauhdilla. Materiaalit ja niihin liittyvät ratkaisut, jotka eivät vielä ole olleet tuottavan toiminnan taustalla, voivat sitä hyvinkin jatkossa olla. Myös yhteistyö, symbioosit, tuottavat jatkossa pohjaa kannattavalle toiminnalle.

Tuotannon raaka-aineiden sivuvirroista kertyy yrityksille kustannussäästöä ja syntyy uutta liiketoimintapotentiaalia.

Hyötyvirran yritysalue tarjoaa hyvät mahdollisuudet uudelle yritystoiminnalle ja investoinneille - Hyötyvirta-alue on tulevaisuuden kiertotalouskeskus.

Kiertotalous tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

"Kiertotalous on kuin luonnonvoima, joka on tullut jäädäkseen. Ilmastoraportti ja luonnon monimuotoisuuden kapeneminen puhuvat karua kieltään. Vaikka ympäristöasioita onkin aiemmin mietitty vain kohu kerrallaan, kiertotalous on nyt välttämättömyys, kehittämispäällikkö Mika Penttilä sanoo.

"Kiertotalouteen liittyvä toiminta muuttuu ja kehittyy vauhdilla. Materiaalit ja niihin liittyvät ratkaisut, jotka eivät vielä ole olleet tuottavan toiminnan taustalla, voivat sitä hyvinkin jatkossa olla. Myös yhteistyö, symbioosit, tuottavat jatkossa pohjaa kannattavalle toiminnalle."

Kinnon kiertotaloustiimissä kehitetään toimintaa käytännönläheisten palveluiden suuntaan, tosiasioihin tukeutuen ja yhteistoiminnan suomia etuja vahvistaen sekä EU:n tarjoamia ’työkaluja hyödyntäen’.

”Tehtävämme on Kouvolan elinvoimaisuuden edistäminen ja tätä työtä me teemme hyvässä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, muun muassa osana koko maakunnan kehittämistä”.

Kouvolan seudulla on kiertotalouden kehittämiselle vahvat perusteet:

Hyvät logistiset mahdollisuudet

Vahva teollinen infra ja pitkät perinteet

Uusiutuvia luonnonvaroja

Osaavia yrittäjiä

Halukkuutta yhteistyöhön ja verkostoitumiseen

Kiertotalous tarkoittaa kestävää kilpailukyä

Tämänhetkisiä teemoja, joiden parissa teemme yhteistyötä yritysten ja yhteistyökumppanien kanssa:

Hyötyvirta-yritysalueen kehittäminen  |  Tavoitteena on saada alueelle lisää yrityksiä ja investointeja.

Puurakentaminen   |   Puurakentaminen on Eenergiatehokasta ja vähähiilistä elinkaarirakentamista. Olemme mukana projektissa, jossa tutkitaan, kuinka lähes nollaenergiataloja rakennetaan puusta kustannustehokkaasti.

Harvinaisten maametallien talteenotto   |  Olemme mukana kehittämässä harvinaisten maametallien talteenottoa.

Kiertotaloushankinnat   |  Edistämme kiertotaloushankintojen toteutumista. Haluamme lisätä kiertotaloushankintoihin liittyvää tietotaitoa, tunnistaa kiertotaloushankintoihin liittyviä hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä, hälventää tilaajien ennakkoasenteita kierrätys- ja uusiomateriaaleja kohtaan ja edesauttaa tilaajien ja toimittajien välisen markkinavuoropuhelun syntymistä.

 

 • Hyötyvirran ekosysteemipalvelut

  Hyötyvirran ekosysteemipalvelut

  Kiertotaloustavoitteiden kasvava vaikutus tuo mukanaan haasteita mutta myös mahdollisuuksia menestyä. …
 • KOSKES

  KOSKES

  KOSKES-projektissa kehitetään kiertotalousosaamiskeskuksen konseptia Hyötyvirta-yritysalueelle Kouvolaan. Toteutuessaan keskus tarjoaisi erilaisia …
 • BUT

  BUT

  Biotalouden uudet tuulet. Kymenlaakso tavoittelee hiilineutraalisuutta. Alueella on useita merkittäviä …