Vastaukset tarjoajien kysymyksiin

Yrittäjien tukiverkko-hanke kiittää lähetetyistä kysymyksistä Asiantuntijapalvelut yrityksille koronatilanteen jälkihoitoon tarjouskilpailuun. Kysymykset alla vastauksineen. Huomioittehan, että kirjalliset tarjoukset on jätettävä 31.7.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen armi.lampinen@kinno.fi.

1. Miksi tarjouspyyntöön liittyvissä aihealueissa ei haeta asiantuntijoita yrittäjien henkisen tuen ja jaksamisen tukemiseen nyt ja poikkeuksellisen ajan jälkeen.

Hankkeeseen osoitetut varat olivat rajallisia ja siksi kehittämisyhtiöt kohdensivat hakua erityisesti yritysten liiketoiminnan elvyttämiseen.

2. Miten hinta tulee ilmoittaa (EUR/tunti, alv 0%). Tarkoittaako tämä, että hinta tulee tarjota yhtä konsultointituntia kohden vai tuleeko tarjouksessa arvioida myös, kuinka monta tuntia palvelun tarjoamiseen kuluisi asiantuntijalta aikaa/tunteja yhtä yritystä kohden yhteensä? (Yleensä osa ajasta kuluu etukäteissuunnitteluun ja yrityksen tilanteeseen perehtymiseen ennen varsinaista konsultointia yhdessä yrityksen kanssa.)

Tarjoajan tulee ilmoittaa oma tuntihintansa EUR/tunti, alv 0%. Hinnan tulee sisältää myös matkakulut. Tarjoajan ei sen sijaan tarvitse arvioida kuinka monta tuntia palvelun tarjoamiseen on varattava yritystä kohden, koska se selvitetään Yrittäjien tukiverkko –hankkeen toimesta. Tarjoajien tulee huomioida rahoittajan vaatimus, että neuvonta on asiakasyrityksille de minimis –säännösten alaista tukea, joten yksittäisen yrityksen tuen määrä voi olla korkeintaan 1000€.

3. Pitääkö jokaisesta osasta tehdä oma tarjous?

Tarjoaja voi tehdä yhden tarjouksen ja ilmoittaa siinä, mihin aihealueisiin haluaa osallistua. Tarjoajan tulee valmistautua toimittamaan tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat (tarkistetaan alustavilta voittajilta eli puitejärjestelyyn valituilta kumppaneilta) ja ilmoitettava kokonaishinta (kattaa kaikki konsultoinnista aiheutuvat kulut) sekä liitettävä referenssiluettelo jokaisen tarjotun aihealueen osalta erikseen.

4. Pisteytetäänkö arviointikriteerit tarjoajakohtaisesti vai henkilöittäin?

Arviointikriteerit pisteytetään tarjoajakohtaisesti.

5. Mitkä ovat eri osa-alueiden maksimipisteet ja miten ne määritellään?
  • kokemus (vuosimäärä vai joku muu kriteeri)?
  • erityisosaaminen (koulutustaso, täydennyskoulutuksen määrä, työkokemuksen tuoma osaaminen)?
  • referenssit (määrä vai joku muu kriteeri)?

Aihealueet tarkastellaan erillisinä. Maksimipisteet käyvät esille tarjouspyynnöstä. Tarjoaja voi tuoda esille kaikkea yllämainitussa kysymyksessä esille tuotua ja todennettavaa osaamistaan.

6. Voiko sama yrityskehityshanke olla referenssinä useammassa tarjouspyynnön osassa, jos se on sisältänyt monien yritysten osa-alueiden kehittämistä?

Tarjoajien referenssien tutkimisessa kiinnitetään erityisesti huomiota, onko tarjoaja tehnyt ko. aihealueen kehittämistyötä itsenäisesti eikä niinkään missä puitteissa se on tapahtunut. Kts. kysymys 5.

7. Miten toimeksiannoissa päätetään, milloin on etä- ja lähitapaaminen? Onko mahdollista toimeksiannoissanne minimituntimäärää lähitapaamisiin (vaikuttaa matkakulujen osuuteen tuntihinnasta)?

Yrittäjän tukiverkko-hanke osoittaa asiantuntijapalvelua hakevalle yritykselle asiantuntijan hankkeen puitejärjestelyssä hyväksytyistä tarjoajista. Palvelun järjestämiseen projektin aikana vaikuttavat Suomen hallituksen määräykset liittyen ihmisten liikkumiseen ja kokoontumiseen Koronaepidemiasta johtuen. Jollei mitään esteitä ole, tapaamiset järjestetään asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Tämän johdosta hanke ei myöskään määrittele mitään minimituntimäärää tarjouskilpailussa.

Scroll to top