Railgate Finland –hallinnointiyhtiön perustaminen

Tiedote 11.6.2020  -  Kouvola Innovation Oy pyytää kaupungin ennakkokäsitystä tytäryhteisön perustamiseen. Kouvolan kaupungin konserniohjeen mukaan yhteisön toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan kanta konserniohjeessa mainittuihin asioihin. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää asiasta 16.6.2020.

Kouvola Innovation Oy ja Kouvolan kaupunki ovat valmistelleet rakenteilla olevan logistiikka-alueen hallinnointimallia. Ensimmäisessä vaiheessa valmistuvan pitkien junien intermodaaliterminaalin hallinnointia varten tulee perustaa hallinnointiyhtiö, ”Railgate Finland Oy”.

Perustettavan yhtiön toimialana on hallita terminaalialuetta sekä vuokrata aluetta sinne sijoittuville yrityksille ja kiinteistöinvestoijille. Yhtiö rakennuttaa ja vuokraa edelleen myös terminaalialueen porttirakennusta. Yhtiön toimialan mukaisia tehtäviä ovat terminaalialueen markkinointi ja myynti, infrastruktuurin kehittäminen, hallinta ja hoitaminen sekä turvallisuus- ja ympäristöratkaisujen kehittäminen. Lisänä yhtiöllä itsellään voi olla muitakin palvelutoimintoja. Hallinnointiyhtiö ei kuitenkaan itse tarjoa lastinkäsittely-, varastointi- tai huolintapalveluita alueella. Kaikilla toimijoilla on open access –periaatteen mukainen mahdollisuus päästä alueelle, suorittamalla hallinnointiyhtiön palveluhinnaston mukaisia maksuja.

”Hallintoyhtiö mahdollistaa uuden terminaalialueen täysipainoisen markkinoinnin aloituksen ja antaa oikeudellisen rakenteen, joka mahdollistaa sopimusten teon tulevien sijoittujien kanssa”, sanoo toimitusjohtaja Martti Husu, Kouvola Innovationista.

Hallinnointiyhtiö markkinoi aluetta yrityksille, tekee siitä sijoittumistarjouksia ja laatii esisopimuksia kolmansien kanssa sekä rakennuttaa alueelle porttirakennuksen sekä muuta yhtiön toimintaan liittyvää, välttämätöntä infraa, jonka on oltava käytössä heti vuonna 2023. Näitä tehtäviä yhtiö toteuttaa jo ennen alueen valmistumista ja käyttöönottoa vuosina 2020-2022.

Perustamisprosessi esitetään toteutettavan kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiö esitetään perustettavaksi Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiöksi toiminnan käynnistämistä varten. Kun RRT-rakennusaika on päättynyt ja kohde on luovutettu kaupungille, yhtiön toiminta on mahdollista siirtää erikseen suunniteltavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla kaupungin tytäryhtiöksi.

Kaksivaiheinen perustamisprosessi mahdollistaa sekä toiminnan nopean käynnistämisen että kustannustehokkaan toiminnan. Hallinnointiyhtiön tehtävillä on alkuvaiheessa myös vahva synergia Kouvola Innovation Oy:n sijoittumispalvelujen toiminnan ja logistiikka-alan kehittämistoiminnan kanssa. Intermodaaliterminaalin toiminnan kehittyessä ja laajetessa myös yhtiön toiminta vilkastuu ja taloudelliset sitoumukset laajenevat, jolloin uudelleenorganisointi tulee ajankohtaiseksi.

 

Lisätietoja:

Scroll to top