Henkilöitä huomiovarusteissa keskustelemassa Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaalin lastauslaiturilla.

Haemme uutta (työ)voimaa: Terminaalivalvoja

Haemme TERMINAALIVALVOJAA Kouvolan Teholassa sijaitsevaan kolmen rahtiterminaalin kokonaisuuteen.

Monipuolinen ja vastuullinen tehtävä

Terminaalivalvojan tehtävässä ohjaat ja valvot rekka- ja rautatieliikennettä sekä purku- ja lastaustöitä Tiilitien terminaaleissa (KCY ja Tiilitie 6) sekä vuoden 2023 alussa käyttöön otettavassa Kouvola RRT intermodaaliterminaalissa. Uuden terminaalin käyttöönotossa roolisi on huomattava.

Terminaalivalvojan tehtävässä keskeistä on yhteistyö ja toimintojen yhteensovittaminen terminaali- ja rautatieoperaattoreiden, kunnossapidon sekä rataliikenteenohjauksen kanssa. Työssäsi käytät ja ylläpidät mm. portti- ja kulunvalvonta- sekä kameravalvontajärjestelmiä. Tehtävääsi kuuluu myös terminaalien hallintoon liittyviä tehtäviä, ja toimintojen kasvaessa sinulla on mahdollisuus laajempaan tehtävään.

Tehtävässä menestymisen avaimet

Odotamme sinulta logistiikan operatiivisten toimintojen tuntemusta sekä koko prosessin kokonaisvaltaista osaamista. Edellytämme kokemusta terminaalitoiminnasta sekä kykyä yhteensovittaa erilaisten toimijoiden tarpeita. Arvostamme kokemusta rautatieliikenteestä, sähkö- tai turvallisuusalalta.

Terminaalivalvojan tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii ratkaisuhakuista ja aktiivista työtapaa, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, tietojärjestelmäosaamista, paineensietokykyä sekä kykyä itsenäiseen toimintaan.

Turvallisuus on olennainen osa terminaalivalvojan tehtävää. Odotamme sinulta turvallisuusajattelua ja sitoutumista yhteisiin sääntöihin sekä halua edistää terminaaliturvallisuutta omalla toiminnallasi.

Tarjoamme mahdollisuuden kasvaa

Tarjoamme monipuolisen tehtävän, jonka sisältöön pystyt oman osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan vaikuttamaan. Terminaalivalvojan tehtävässä sinulla on mahdollisuus kehittää edelleen omaa osaamistasi ja edetä yrityksen sisällä. Osana tiimiämme olet mukana vaikuttamassa intermodaaliliikenteen kehitykseen Suomessa. Apunasi on tiivis, monipuolisten osaajien työyhteisö sekä kannustava ja eteenpäin katsova ilmapiiri.

Jos tämä tehtävä herätti mielenkiintosi, ole rohkeasti yhteydessä. Rekrytointikumppaninamme toimii Eezy Personnelin Liena Silen, p. 040 482 6770 tai liena.silen@eezy.fi.

Lähetä CV:si ja hakemuksesi palkkatoiveineen täältä 30.12.2022 mennessä. Haastattelemme hakijoita mahdollisesti jo hakuaikana.

 

Scroll to top