GoSmart BSR

Projekti liittyy älykkään erikoistumisen strategia (S3) -toimintamalliin ja pyrkii edistämään teollisuuden, t&k-sektorin sekä viranomaisten tehokasta yhteistyötä monikansallisella lähestymistavalla. Vaikka S3 leviää nopeasti Itämeren alueilla, strategiat eivät ole vielä tarpeeksi tehokkaita tuottamaan seuduilleen kasvua varsinkaan Itämeren alueen etelä- ja itäosissa. Projektin lopputuloksina odotetaan toimivaa ja kestävää monikansallista innovoinnin välitysjärjestelmää sekä seuduilla käyttöönotettua pk-yritysten yhteistä älykkään erikoistumisen strategiaa.

Lue: Maksutonta kumppanihakua pk-yrityksille Itämeren maista

 

Projektin nimi: Älykkään erikoistumisen vahvistaminen monikansallista yhteistyötä edistäen
Lyhenne: GoSmart BSR

Toteutusaika: 01.10.2017 – 31.03.2021
Rahoittajat: Itämeren alueen ohjelma 2014-2020   |   Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020

 

Projektin rahoittajalogot