GoSmart BSR

Projekti liittyy älykkään erikoistumisen strategia (S3) -toimintamalliin ja pyrkii edistämään teollisuuden, t&k-sektorin sekä viranomaisten tehokasta yhteistyötä monikansallisella lähestymistavalla. Vaikka S3 leviää nopeasti Itämeren alueilla, strategiat eivät ole vielä tarpeeksi tehokkaita tuottamaan seuduilleen kasvua varsinkaan Itämeren alueen etelä- ja itäosissa. Projektin lopputuloksina odotetaan toimivaa ja kestävää monikansallista innovoinnin välitysjärjestelmää sekä seuduilla käyttöönotettua pk-yritysten yhteistä älykkään erikoistumisen strategiaa.

Projektin nimi: Älykkään erikoistumisen vahvistaminen monikansallista yhteistyötä edistäen
Lyhenne: GoSmart BSR

Toteutusaika: 01.10.2017 – 30.09.2020
Rahoittajat: Itämeren alueen ohjelma 2014-2020   |   Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020

 

Projektin rahoittajalogot

 

 

 

Lisätietoja

Marina Sorokina

Sorokina Marina

Asiantuntija
+358 20 615 9176
marina.sorokina@kinno.fi

Scroll to top