Kouvolan yksinyrittäjän tuki on nyt haettavissa

Tukea voidaan myöntää 16.3. – 31.8.2020 syntyneisiin kustannuksiin. Viimeinen hakupäivä on 30.9.2020.

Kaupunki hoitaa tällä hetkellä hyväksyttyjen hakemusten maksatukset tiistaisin ja perjantaisin.

Huom.! Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyysturvan kanssa. Yrittäjien työttömyysturvan lainsäädäntö astui voimaan keskiviikkona 8.4.2020.

Kenelle tuki on tarkoitettu?

 • Päätoimiset yksinyrittäjät (riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta), joiden YTJ:ssä olevien tietojen mukaan kotipaikkana on Kouvola
 • Yrityksessä on vain yksi yrittäjä eikä ole palkattua työvoimaa
  • Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä, mutta on lomauttanut työntekijänsä, katsotaan tämän kuuluvan ELY-keskuksen palveluiden piiriin
  • Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi
 • Yrittäjällä on YEL-vakuutus tai yrittäjä voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen
 • Yrityksen taloudellinen tilanne on selkeästi heikentynyt koronaepidemian johdosta 16.3. jälkeen
 • Yrityksellä ei ole verovelkaa tai jos on, niin siitä on tehty maksusuunnitelma
 • Yrittäjän on tarkoitus jatkaa yritystoimintaa koronaepidemian jälkeen
 • Rahoitusta ei myönnetä maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.
 • Yksinyrittäjätuen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys.

Työ- ja elinkeinoministeriö on muuttanut yksinyrittäjätuen kriteerejä (päivitetty 7.5. ja 26.5.2020)

 • Yritystoiminnan päätoimisuutta arvioidaan voimassa olevan yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL-vakuutuksen) tai liikevaihdon perusteella. Muut sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen. Tukea myönnetään myös yrittäjälle, joka edelleen täyttää tuen saannin yleiset edellytykset, mutta on epidemian vuoksi 16.3. jälkeen hakeutunut palkkatöihin.
 • Hiljattain aloittaneiden yrittäjien ohjeistusta on täsmennetty. Mikäli YEL-vakuutusta ei ole, vaaditaan vähintään kuukauden ajanjakso, jonka perusteella liikevaihtoa voidaan arvioida. Arviossa kiinnitetään huomiota siihen, että jatkuessaan toiminta olisi johtanut vähintään 20 000 euron yrittäjätuloon tai laskutukseen vuodessa. Ellei liikevaihtoa ole vielä kertynyt tarvittavaa määrää, asiaa voidaan tapauskohtaisesti arvioida esitetyn näytön, esimerkiksi tilausten, varausten tai sopimusten perusteella. Tätä voidaan soveltaa myös arvioitaessa tulojen alenemaa epidemian myötä.
 • Business Finlandin koronatuen alkuvaiheessa (19.3.–27.3.) ei rahoituksen hakijalle ollut asetettu työntekijöiden määrään liittyvää rajoitusta. Mikäli yksinyrittäjä on tuolloin saanut Business Finlandin koronatuen, ei hän ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea.
 • Vaatimus YEL-vakuutuksen voimassaolosta koskee yrittäjänä toimimista. Mikäli yrittäjä on jo YEL-eläkkeensaaja, hänen tulee voida esittää vähintään 20 000 euron vuotuinen yrittäjätulo tai laskutus.

Tuen määrä

 • 2 000 euron kertakorvaus

Hakua varten tarvittavat tiedot

 • Hakijan perustiedot
 • Toiminnan kuvaus
 • Aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana (mikäli olet saanut tukea)
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten aiot käyttää avustuksen)

Liitteet:

 • Tilinpäätös 2019 /viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
 • Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 prosenttia tai enemmän pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa vertaillaan edellisen sesongin myyntituottojen kehitykseen.
  Päätöksenteossa luotetaan yrittäjän hakemuslomakkeessa antamaan ilmoitukseen sekä hakemuksen yhteydessä lähetettyihin liitteisiin tai kirjallisesti toimitettuun dokumenttiin, josta muulla tavoin ilmenee myyntituottojen lasku 30 prosenttia tai enemmän.
  Mikäli myyntituottojen lasku tapahtuu myöhemmin, on hakijan mahdollista hakea avustusta 30.9. saakka.
 • Verovelkatodistus ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, verottajan hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Avustusehtojen hyväksyminen

Suosittelemme hankkimaan tarvittavat liitteet jo ennakkoon. Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikeita.

Tuen hakeminen:

Täytä sähköinen hakulomake

Lomakkeen täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista.
Lisätietoja hakuprosessista tai hakemuksen täyttämisestä:

Jukka Antila, p. 020 615 6365, jukka.antila@kinno.fi
Leena Gardemeister, p. 020 615 8191, leena.gardemeister@kinno.fi
Timo Lehmusmetsä, p. 020 615 5957, timo.lehmusmetsa@kinno.fi
Aleksandra Turunen, p. 020 615 8140, aleksandra.turunen@kinno.fi
Jukka Ikonen, p. 020 615 5484, jukka.ikonen@kinno.fi

Voit täyttää myös paperisen hakulomakkeen ja toimittaa sen Kouvola Innovationin toimistolle (Paraatikenttä 4). Paperisen hakulomakkeen osalta on huomioitava, että sinun on luotettavalla tavalla todistettava henkilöllisyytesi ennen avustuksen maksamista. Voit todistaa henkilöllisyytesi palauttaessasi hakemusta Kinnoon.

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa TEM:n sivuilla.