There are new business opportunities in circular economy

"The circular economy is like a force of nature that has come to stay. The climate report and the shrinking biodiversity speak their harsh language. Whereas previously environmental issues have only been considered one by one, the circular economy is now a necessity," says Development Manager Mika Penttilä.

"Activities related to the circular economy are changing and evolving rapidly. Materials and related solutions that have not yet been the basis for productive activities may well be in the future. Cooperation, symbiosis, will also provide a basis for profitable activities in the future."

We at Kinno promote the implementation of circular economy procurement. We want to increase know-how on circular procurement, identify administrative and regulatory barriers to circular procurement, dispel subscribers' preconceived notions about recycled and recycled materials and facilitate market dialogue between subscribers and suppliers.

Cost savings for companies and new business potential are generated from the by-products of production raw materials.

We aim to get more companies and investments in the utility area of the utility stream. Utility power is the circular economy center of the future.

Kiertotalous tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

"Kiertotalous on kuin luonnonvoima, joka on tullut jäädäkseen. Ilmastoraportti ja luonnon monimuotoisuuden kapeneminen puhuvat karua kieltään. Vaikka ympäristöasioita onkin aiemmin mietitty vain kohu kerrallaan, kiertotalous on nyt välttämättömyys, kehittämispäällikkö Mika Penttilä sanoo.

"Kiertotalouteen liittyvä toiminta muuttuu ja kehittyy vauhdilla. Materiaalit ja niihin liittyvät ratkaisut, jotka eivät vielä ole olleet tuottavan toiminnan taustalla, voivat sitä hyvinkin jatkossa olla. Myös yhteistyö, symbioosit, tuottavat jatkossa pohjaa kannattavalle toiminnalle."

Kinnon kiertotaloustiimissä kehitetään toimintaa käytännönläheisten palveluiden suuntaan, tosiasioihin tukeutuen ja yhteistoiminnan suomia etuja vahvistaen sekä EU:n tarjoamia ’työkaluja hyödyntäen’.

”Tehtävämme on Kouvolan elinvoimaisuuden edistäminen ja tätä työtä me teemme hyvässä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, muun muassa osana koko maakunnan kehittämistä”.

The Kouvola region has strong grounds for the development of a circular economy:

Great logistics

Strong industrial infrastructure and long tradition

Renewable resources

Skilled entrepreneurs

Willingness to cooperate and network

The circular economy means sustainable competitiveness

Current themes we work with companies and partners on:

Development of Hyötyvirta business area  |  The aim is to get more companies and investments in the area.

Wood construction   |  Wood construction is energy efficient and low carbon life cycle construction. We are involved in a project to study how to build near-zero energy houses cost-effectively from wood.

Rare earth metals   |  We are involved in developing the reclamation of rare earth metals.

Circular economy in public procurement   |  We promote circular economy in public procurement. We want to increase know-how on circular procurement, identify administrative and regulatory barriers to circular procurement, dispel subscribers' preconceived notions about recycled and recycled materials and facilitate market dialogue between subscribers and suppliers.