28.9. markkinavuoropuhelu Kuusankosken yhtenäiskoulun uudisrakennusurakasta

Tilaisuuden tarkoituksena on kartoittaa markkinoiden valmiutta vastata hankinnalle asetettaviin tavoitteisiin sekä keskustella yrittäjien ja eri toimijoiden kanssa hyvistä realistisista vaihtoehdoista, joilla tavoitteita saadaan edistettyä. Hanke on mukana KEINOn toteuttamassa Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmassa. Tilaisuus on kohdennettu Kuusankosken yhtenäiskoulun suunnittelusta ja toteuttamisesta kiinnostuneille palvelutoimittajille (suunnittelijat, urakoitsijat, yrittäjät). Markkinavuoropuhelu toteutetaan kaksivaiheisena: • ti 28.9.2021 klo 13 – 16 pidetään...

Myllykosken bioetanolitehdas vahvistaa alueen elinvoimaa

Kouvolan Myllykoskelle rakennettava bioetanolitehdas aikoo valmistaa vuosittain toisen sukupolven bioetanolia 50.000 tonnia, bioligniiniä 100.000 tonnia ja 25 mio m3 biokaasua korvaamaan fossiilisia tuontipolttoaineita. Pääraaka-aine on kaikkien kotimaisten viljojen olki. Sopimusviljelijät saavat pitkäaikaista vakaata kassavirtaa ja hehtaarituoton lisäyksen ilman riskinottoa. Käytännön yhteistyö on joustavaa ja viljelijän ei välttämättä tarvitse tehdä itse mitään. Silppurin ohittaminen säästää...

Scroll to top