Vuoden 2019 Kymenlaakson matkailuteko on Zsar Outlet Village Virolahdella

TIEDOTE 7.11.2019 - Zsar Outlet Village Virolahdella on valittu vuoden 2019 kymenlaaksolaiseksi matkailuteoksi. Valinta julkistettiin Kymenlaakson Matkailuparlamentissa Kotkassa 7. marraskuuta.

Valintaperusteissa todetaan, että Kymenlaakson Matkailuteko vuonna 2019 on ehdottoman vetovoimainen, omaperäinen ja rohkea investointi tulevaisuuteen, joka samalla on mahdollistanut muuta kehitystä ja nostattanut positiivista ilmapiiriä, luoden myös uusia työpaikkoja.

 ”Zsar Outlet Village on osoitus pitkäjänteisestä sijoittamisesta ja uskosta liiketoimintaan, jolla on ollut positiivinen vaikutus Virolahden maineeseen”, perustelee valintaraati.

“Iloitsemme Zsar Outlet Villagen saamasta tunnustuksesta. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan asukkaat ovat ottaneet omakseen ja eritoten kesästä alkaen myös venäläisten asiakkaiden määrä on ollut kovassa kasvussa. Uskomme positiivisen kehityksen jatkuvan, sillä avaamme vielä tänä vuonna kaksi uutta liikettä: L’Occitane ja Diesel -myymälät ja ensi vuodelle on suunnitteilla kymmenet avajaiset”, kommentoi Zsar Outlet Villagen markkinointijohtaja Anna Homén.

Valintaraatiin kuuluivat edustajat Kymenlaakson liitosta, Kymen Yrittäjistä, Xamkista sekä Kouvola Innovation Oy:n ja Cursor Oy:n matkailusta. 

”Virolahti on myös aikaisemmin osoittanut omaperäisyyttä matkailun kehittämisessä. Esimerkkeinä nähtävyyksistä ja tapahtumista mainittakoon Klamilan satama, Festivaali Kaakon Kamarimusiikki, Arktika-päivät, Bunkkerimuseo ja Pertunmarkkinat”, toteaa raati.

Yleisö sai äänestää vuoden 2019 kymenlaaksolaista matkailutekoa internetissä. Eri ehdotuksia annettiin 64.