Markkinakartoitus työ- ja toimintakyvyn arvioinneista

Keskiviikko, 22. elokuu 2018 - 9:00 to 11:00

Tule keskustelemaan tulevasta kilpailutuksesta.

Carean hallinnoima Yhdessä hyvä OTE-hanke valmistelee tarjouskilpailua osatyökykyisille järjestettävistä työ- ja toimintakyvyn arvioinneista.

Työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla eli yli puolella on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi, että tämä sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa. Työ- ja toimintakyvyn arviointijaksojen tavoitteena on tehdä näkyväksi asiakkaan työllistymisen esteet ja rajoitteet ja löytää työllistymistä edistäviä vahvuuksia, jotta oikea polku takaisin työelämään löytyisi. Kohderyhmänä ovat  25 - 45-vuotiaat osatyökykyiset henkilöt.

Tilaisuuden tavoitteena on kartoittaa paikalliset työ- ja toimintakyvyn arvioita järjestävät yritykset, yhdistykset, pajat ja säätiöt ja keskustella heidän kanssaan tulevasta hankinnasta. Tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten laadukas työ- ja toimintakyvyn arviointi tehdään, millaisia mittareita käytetään, miten asiakkaista kerätään jo olemassa olevaa tietoa, voiko selvityksessä tehdä yhteistyötä muiden palveluntuottajien kesken, miten tiukasta aikataulusta selvitään, erityisasiantuntijapalveluiden tarve, arvio hankinnan määrästä jne.

Ilmoittautuminen 20.8. mennessä tästä.

Paikka: Kouvola Innovation Oy, Paraatikenttä 4, Kouvola.

Lisätiedot:

Timo Pesu                                                       
Palvelupäällikkö                                                                                             
p. 050 310 0362                                                                                        
timo.pesu@carea.fi                 

sekä