KOUVOLAN PUURYHMÄ KOKOONTUI 19.4.2016

Kinno järjesti neljännen kerran ns. Kouvolan puuryhmän kaupungin puualan toimijoille. 

Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 19 henkilöä, joista kahdeksan oli paikallisten eri yritysten edustajia ja neljä kaupungin teknisen, kaavoituksen ja elinkeinopalveluiden johtoa.

Tilaisuudessa pidettiin neljä esitystä. Pääpuhujaksi Kinno oli kutsunut paikalle Tallinnan ja Aalto-yliopiston professorin Jarek Kurnitskin. Jarek kertoi esityksessään tulevan nollaenergiadirektiivin kehitystyöstä, käyttöönoton ja valmistelun vaiheista Euroopassa, sekä keväällä 2016 Suomessa maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvistä lähes nollaenergiarakentamisen (nZEB) laki- ja asetusluonnoksista sekä niiden asettamista vaatimuksista suunnitteluun, rakentamiseen ja talotekniikkaan eri käyttötarkoituksen julkisiin ja yksityisiin rakennuksiin. Professori Kurnitski käsitteli esityksessään lisäksi asetusluonnoksen esityksiä tuleviksi energiamuotojen kertoimista, energiatehokkuuslaskentaa sekä kiinteistön taserajan määrittelyä.     

Projektipäällikkö Sanna Kauppi esitteli Kouvolan Asuntomessujen tilannetta asemakaavoituksen ja suunnitelmien sekä tulevan aikataulun ja järjestettävien tapahtumien osalta.

Kinno oli pyytänyt tilaisuuteen Aalto-yliopiston vastuuopettajaa Lauri Salokangasta kertomaan yliopiston arkkitehti- ja rakennusosaston ensimmäisen vuoden opiskelijaryhmien toteuttamista kolmesta projektityöstä Kouvolan asuntomessualueelle. Projektityöt otettiin tilaisuudessa iloisina vastaan, raikkaina uusina tuoreina ehdotuksina tulevilta arkkitehdeiltä ja diplomi-insinööreiltä.    

Projektipäällikkö Tero Hasu kertoi omassa puheenvuorossaan alueen puutuotealan liikevaihdon ja työntekijämäärän kehityksestä tällä kymmenluvulla, Kinnon meneillä olevista puualan hankkeista, sekä yhdessä Vesa Junttilan kanssa Aalto – yliopiston ja Kouvolan kaupungin välisestä sopimuksesta uudesta puurakenneprofessuurista. Kehittämispäällikkö Vesa Junttila kävi tilaisuudessa läpi tehtyjä esivalmisteluja ja keskusteluja eri ministeriöiden kanssa Biolaakso – tiimin valmistellessa uutta hankettaan ”Puurakentamisen osaamispääoman vahvistaminen koulutusyhteistyöllä” yhdessä Aalto – yliopiston Aalto Wood – verkoston sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Kouvolan Seudun Ammattiopiston kanssa. 

 

Kuva: Aalto – yliopiston opiskelijaryhmätöiden tuloksia Kouvolan Pioneeripuiston alueelle