Kouvola - Railgate Finland

Kouvola on EU:n ainoa suomalainen liikenteellisen ydinverkon rautateiden terminaalikeskus.

Kouvolan asema rautatielogistiikan osaamis- ja toimintakeskittymänä nojaa osaltaan myös sen erityisen vahvaan rooliin Kaukoidän ja Pohjois-Euroopan toimitusketjujen verkostoissa.