Kasvua ja työpaikkoja Kaakkoon yhteistyössä

Kaakkois-Suomen alueella on vahvaa liiketoimintaosaamista erityisesti logistiikan, matkailun, digitalisaation sekä metsäteollisuuden ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen toimialoilla.

Alueen merkittävimmät kaupungit – Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta - haluavat pitkäjänteisesti edistää ja tukea liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä näillä avain toimialoilla.

Tämän vuoksi kaupunkien elinkeinoyhtiöt ovat käynnistäneet uuden, yhteisesti rahoitetun ’’ Investointeja Kaakkois-Suomeen ’’ hankkeen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Finpro Oy:n Invest in Finland yksikön kanssa ja sen tavoitteena on kasvattaa ulkomaisten investointien - joko ulkomaalaisomisteisten yritysten tai pääomasijoitusten - määrää alueella. Hanke on kaksivaiheinen sisältäen kuluvana vuonna toteutettavan valmistelu/pilot vaiheen sekä vv. 2018-2019 suunnitellun proaktiivisen markkinointivaiheen.

Ulkomaalaisomistus tuo nopeampaa kasvua

Suomi on Pohjoismaiden kärkimaa viidettä vuotta peräkkäin kansainvälisten suorainvestointien (FDI) saamisessa, kun mitataan ns. greenfield investointiprojektien määrää (2016: 133 kpl). Suorien investointien määrä kaksinkertaistuu, kun lisäksi huomioidaan ulkomaisten yritysten tekemät yrityskaupat sekä niiden muodostamat yhteisyhtiöt. 

Ulkomaisomistuksen toteuduttua yritykset luovat tyypillisesti 20 % lisää työpaikkoja (lähde:Tekes). Ulkomainen omistus myös useimmiten avaa uusia asiakkuuksia ja kasvattaa vientiä.  Edelleen yritykset saavat uudelta emoltaan nopeammin tai enemmän kasvupääomia verrattuna suomalaisomisteisiin verrokkeihinsa.

Tarvekartoitus lokakuussa

Saavuttaakseen parempia tuloksia Invest in Finland ja kaupungit tarvitsevat paremman ymmärryksen Kaakkois-Suomen yrityksiltä siitä, millaisia kansainvälisiä investointeja ne liiketoimintaansa tai alueelle kaipaavat sekä sitä millaisia sijoitusmahdollisuuksia ne voivat kansainvälisille sijoittajille tällä hetkellä tarjota.

Kartoitus näiden aiheiden tunnistamiseksi tullaan toteuttamaan lokakuun 2017 aikana. Toteutuksesta vastaa Finpro Oy sekä alueellisiin yritystutkimuksiin erikoistuneena konsulttina Innolink Research Oy. Tutkimus tullaan toteuttamaan valittujen toimialojen avainyritysten päättäjien puhelinhaastatteluina.  

Kattavan kuvan rakentamiseksi tilanteesta Finpro ja Innolink toivovat alueen yrityspäättäjiltä innostunutta ja aktiivista asennetta tutkimukseen vastaamiseen.

 

Jari Tielinen
Project Manager, Invest Iin Finland
Finpro

Mikko Ulander
Tutkimusjohtaja, Innolink Public
Innolink Research Oy