28.9. markkinavuoropuhelu Kuusankosken yhtenäiskoulun uudisrakennusurakasta

Osallistumalla vuoropuheluihin sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten Kouvolan kaupungin rakennusurakoissa tullaan jatkossa huomioimaan vähähiilisyys ja muut ympäristötavoitteet.

Tavoitteena on rakentaa Kuusankosken yhtenäiskoulusta vähähiilinen puukoulu, mikä toteuttaisi hankinta- ja ympäristöohjelmalle asetettuja kestävän kehityksen tavoitteita ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edistämiseksi.

Tilaisuuden tarkoituksena on kartoittaa markkinoiden valmiutta vastata hankinnalle asetettaviin tavoitteisiin sekä keskustella yrittäjien ja eri toimijoiden kanssa hyvistä realistisista vaihtoehdoista, joilla tavoitteita saadaan edistettyä. Hanke on mukana KEINOn toteuttamassa Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmassa.

Tilaisuus on kohdennettu Kuusankosken yhtenäiskoulun suunnittelusta ja toteuttamisesta kiinnostuneille palvelutoimittajille (suunnittelijat, urakoitsijat, yrittäjät).

Markkinavuoropuhelu toteutetaan kaksivaiheisena:

ti 28.9.2021 klo 13 – 16 pidetään kaikille yhteinen tilaisuus, jossa esitellään hankkeen tämän hetkinen tilanne ja aiheet, joihin erityisesti toivotaan osallistujilta näkemyksiä ja ajatuksia.
to 7.10.2021 klo 13 – 15 käydään urakasta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa syventävä keskustelu ensimmäisessä tilaisuudessa esitellyistä aiheista.

Jälkimmäiseen markkinavuoropuheluun osallistuminen edellyttää ensimmäiseen tilaisuuteen osallistumista.

28.9. tilaisuuden alustava ohjelma:

• Tilaisuuden avaus ja lyhyt kuvaus tulevasta hankinnasta
• Miten vähähiilinen rakentaminen edistää kestävän kehityksen tavoitteita?
• Nykytila kaupungin ympäristötavoitteiden osalta koskien rakennushankkeita
• Kestävän kehityksen tavoitteet tässä hankkeessa
• Ajatuksia herättäviä huomioita ja keskustelua teemoista:

o Millä keinoin Kouvolalle keskeisiä kestävän kehityksen eri tavoitteita voitaisiin juuri tällä hankinnalla edistää (vähähiilisyys, päästöt, energiatehokkuus jne.)?
o Millaista osaamista ja käytännön valmiuksia kestävän kehityksen tavoitteisiin vastaaminen yrityksiltä edellyttää?
o Mitä haasteita tavoitteiden saavuttamisessa on havaittavissa?
o Miten tavoitteet mahdollisesti näkyisivät hankinnoissa?

• Tilaisuuden päätös

Keskusteluun voi osallistua myös lähettämällä ensimmäisen tilaisuuden jälkeen ajatuksia ja kehittämisehdotuksia osoitteeseen marita.melkko@kinno.fi. Ehdotuksia voidaan 7.10. keskustelutilaisuudessa käsitellä yhdessä nimettömästi.

Ilmoittautumiset lähetettävän ennakkomateriaalin vuoksi mieluiten viikkoa ennen. Ilmoittaudu täältä (linkki tapahtumasivulle ja ilmoittautumislomakkeelle). Ilmoittautuminen markkinavuoropuhelun 1. osaan päättyy 27.9.2021 klo 16. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin (Teams). Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ja lisätietoja tilaisuuksien sisällöistä sekä niihin valmistautumisesta.

Lisätietoa tulevasta hankinnasta:

Kuusankosken yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Kuusankoski-Jaalan perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Hankkeessa toteutetaan uudisrakennus sekä piha-alueet, opetustilat 680 oppilaalle. Koulun yhteyteen sijoittuu alueen erityisen tuen osaamiskeskus. Rakennukseen varataan tilat myös nuorisopalvelulle ja kansalaisopistolle sekä suunnittelussa huomioidaan mahdollinen perhekeskuksen sijoittuminen samaan rakennukseen.

Naukion päiväkodin uudisrakennus sijoittuu samalle alueelle, mikä mahdollistaa joustavan esi- ja alkuopetuksen järjestämisen. Samassa korttelissa sijaitseva Naukion koulurakennus tullaan purkamaan tämän hankkeen yhteydessä. Kuusankosken yhtenäiskoulu on hankesuunnitteluvaiheessa, hankesuunnittelun suuntaviivoja on käsitelty Kouvolan Kasvatus- ja opetuslautakunnassa 24.3.2021, katso lisää täältä (linkki Kouvolan kaupungin verkkosivuille). Hankesuunnittelun on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana.

Hankkeen aikataulu:

Talvi/kevät 2022 kilpailutus ja urakoitsijavalinnat, rakentaminen 2022-2024, koulutoimen alkaminen 01/2025, Naukion koulun purkaminen kevät 2025, Naukion koulun alueen pihatyöt kesällä 2025, koko hanke valmis syksyllä 2025.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo ilman alv:tä on 16 900 000,00 €.

Lisätietoja tulevasta hankinnasta antaa:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
+358 20 615 5039
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top