LOGISTISESTI PARHAITEN ASIAT OVAT KOUVOLASSA

Kouvola on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen logistinen keskus. Itse asiassa Kouvola on EU:n ainoa suomalainen liikenteellisen ydinverkon rautateiden terminaalikeskus.

Kyseinen TEN-T-verkko (Trans European Network) kattaa kaikki liikennemuodot: lento-, meri-, raide- ja tieliikenteen sekä niihin liittyvät satamat, lentoasemat, terminaalit ja rajanylityspaikat. Kouvolan asema rautatielogistiikan osaamis- ja toimintakeskittymänä nojaa osaltaan myös sen erityisen vahvaan rooliin Kaukoidän ja Pohjois-Euroopan toimitusketjujen verkostoissa.

Lisäksi seudulla on rautatiealan koulutusta, joka luo edellytyksiä tulevaisuuden kehitykselle.

 

Suomen suurin

Kouvolan logistiikkahubin ankkurina toimii Suomen suurin tavaraliikenteen järjestelyratapiha; tästä syystä seudulla on useita kuljetus- ja huolinta-alan yrityksiä, joiden toiminnan pääpaino on rautatieliikenteessä.

Palvelutarjonta rautatielogistiikassa kattaa mm. metsäteollisuuden paperikuljetukset, lasilogistiikan, raaka-ainelogistiikan sekä yksityiset rautatiekuljetukset ja huolinnan.

 

Rahtikylä – tuoteseloste

  • logistiikan, kaupan ja teollisuuden tarpeisiin soveltuva alue, jossa 230 ha rakennettua alaa
  • rautateiden solmukohta; logistiikkahubiin kytkeytyvä osaaminen ja palvelut
  • eri kuljetusmuodot ovat yhteensopivia
  • pistoraiteita n. 10 km
  • raidetta n. 100 km
  • yrityksiä logistiikka-alueella n. 90
  • 200 logistiikka-alan yritystä koko seudulla
  • 1 700 alan työntekijää

 

Rahtikylässä tapahtuu:

Intermodaaliterminaali

1. Suunnitelmien tuottaminen

2. Infran valmistelu

3. Toimijoiden ja sijoittajien kartoitus

4. Hallintomallin kehittäminen

5. Kansainvälisen toiminnan valmistelu: Kuljetuskäytävän kehittäminen Pohjois-Euroopan ja Aasian välillä (rautatiekuljetukset)

6. Intermodaaliterminaali aloittaa toimintansa vuonna 2020

 

Kouvola RRT (Rail-Road Terminal)

1. Yhteistyökumppaneiden kartoitus

2. Alueen yleissuunnittelu ja nivouttaminen Euroopan ydinverkkoon

3. Alueen esimarkkinointi

4. Hankkeen organisaation ja toimintamallin luominen

 

Nykyinen logistiikka-alue: Tehola ja Kullasvaara

1. Alueen yritysten yhteistyön kehittäminen

2. Palvelukonseptien kehittäminen ja monipuolistaminen

3. Alueen infran päivittäminen ja kehittäminen

4. Railforum 2017 -seminaarin valmistelu ja markkinointi. Tapahtumasivu: http://www.railforum.fi/

 

Kuljetuskäytävää tehtiin tunnetuksi muun muassa Astana Expossa 2017

http://expo2017.fi/en

 

 

 

Yhteystiedot: