Kiertotalous tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

"Kiertotalous on kuin luonnonvoima, joka on tullut jäädäkseen. Ilmastoraportti ja luonnon monimuotoisuuden kapeneminen puhuvat karua kieltään. Vaikka ympäristöasioita onkin aiemmin mietitty vain kohu kerrallaan, kiertotalous on nyt välttämättömyys, kehittämispäällikkö Mika Penttilä sanoo.

"Kiertotalouteen liittyvä toiminta muuttuu ja kehittyy vauhdilla. Materiaalit ja niihin liittyvät ratkaisut, jotka eivät vielä ole olleet tuottavan toiminnan taustalla, voivat sitä hyvinkin jatkossa olla. Myös yhteistyö, symbioosit, tuottavat jatkossa pohjaa kannattavalle toiminnalle."

Kinnon kiertotaloustiimissä kehitetään toimintaa käytännönläheisten palveluiden suuntaan, tosiasioihin tukeutuen ja yhteistoiminnan suomia etuja vahvistaen sekä EU:n tarjoamia ’työkaluja hyödyntäen’.

”Tehtävämme on Kouvolan elinvoimaisuuden edistäminen ja tätä työtä me teemme hyvässä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, muun muassa osana koko maakunnan kehittämistä”.

KESTÄVÄÄ KILPAILUKYKYÄ KIERTOTALOUDELLA

 

Kouvolan seudulla on kiertotalouden kehittämiselle vahvoja perusteita:

  • hyvät logistiset mahdollisuudet
  • vahva teollinen infra ja pitkät perinteet
  • uusiutuvia luonnonvaroja
  • osaavia yrittäjiä
  • halukkuutta yhteistyöhön ja verkostoitumiseen

Kouvolan Keltakankaalla sijaitseva Hyötyvirta- teollisuusalue on erinomainen alue kiertotaloustoiminnan kehittämiseen. 

Valtatien läheisyys, uusi edustava risteys sekä sijainti eteläisen Kymenlaakson keskiössä ovat hyödynnettävissä olevia ominaisuuksia.

Katso video Hyötyvirta-alueen mahdollisuuksista

 

KIERTOTALOUS -TIIMI

Ylläpidämme ja kehitämme alueen kiertotaloustoimintaa elinvoimaisuuden parantamiseksi. Kiertotalous -kehittämistiimi tarjoaa konkreettisia palveluja yrityksille, rakentaa verkostoja ja koordinoi kaupungin edustajana oppilaitosten ja muiden asiantuntijoiden yhteistoimintaa yritysnäkökulmasta. Yhteistyön kautta etsimme uusia ratkaisuja kestävän kilpailukyvyn ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi osaamistarpeet huomioiden. 

Toimimme läheisessä yhteistyössä seudullisten kiertotaloustoimijoiden, julkisorganisaatioiden ja oppilaitosten (mm. XAMK, LUT, Aalto- yliopisto, Helsingin yliopisto, KSAO, KVLAKK) kanssa. Lisäksi toimimme linkkinä Euroopan Unionin ja paikallisten toimijoiden välillä viestien erilaisista mahdollisuuksista sekä järjestämällä toimintaa ja palveluja liiketoiminnan kehittämiseksi alueellamme.

 

Kokeiluilla uutta yritystoimintaa ja yhteistyötä

Seuraavassa tämän hetkistä toimintaamme ja teemoja, joiden parissa teemme laajaa yhteistyötä yritysten ja yhteistyökumppanien kanssa:

- Puun lisäkäytön edistämisellä lisää energiatehokasta ja vähähiilistä elinkaarirakentamista:  NERO kertoo kuinka lähes nollaenergiataloja rakennetaan puusta kustannustehokkaasti.

- Energia- ja materiaalitehokkuuden edistämisellä kustannustehokkuutta: Olemme mukana kehittämässa harvinaisten maametallien talteenottoa vaihtoehtoisista raaka-aineista.

Edistämme kiertotaloushankintojen toteutumista. Tavoitteenamme on lisätä kiertotaloushankintoihin liittyvää tietotaitoa, tunnistaa kiertotaloushankintoihin liittyviä hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä, hälventää tilaajien ennakkoasenteita kierrätys- ja uusiomateriaaleja kohtaan ja edesauttaa tilaajien ja toimittajien välisen markkinavuoropuhelun syntymistä.

- Tuotannon raaka-aineiden sivu- ja materiaalivirroista kustannussäästöä ja uutta liiketoimintapotentiaalia.  

- Hyötyvirta -alueelle on tavoitteena saada lisää yrityksiä, investointeja ja yhteistyötä

- Elintarvikealan logistisilla ja digitaalisilla ratkaisuilla pyritään lisäämään uusia kauppapaikkoja (erityisesti elintarvikevientiin liittyen)

- Pakkausalan yhteistyön vahvistamisella tavoitellaan uusia innovaatioita ja tuotekehitystä (mm. elintarvike- ja älypakkaukset)

 

Kuva Same-Eyes Oy: Hyötyvirta-alue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kiertotalousliiketoiminnalle. 

 

Lisätietoa: