Rahoitusneuvonta

Yritykset voivat tarvita rahoitusneuvontaa uuden toiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointien rahoittamiseen sekä yrityskauppajärjestelyihin. Kinnon yritysneuvonta auttaa yrittäjää rahoitustarpeen arvioinnissa sekä rahoitus- ja avustusmahdollisuuksien kartoituksessa.

Me autamme yritystä rahoitushakemusten laatimisessa ja tarvittavien liitteiden hankkimisessa. Näitä ovat esimerkiksi rahoitus- ja tulosennustelaskelmat sekä liiketoimintasuunnitelmien tarkennukset.

Tutustu myös Yritystulkin rahoitusohjeisiin

Partnerina Finnvera

Parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseksi Kinno tekee kiinteästi yhteistyötä seudun rahoitusorganisaatioiden ja Finnvera Oyj:n kanssa. Keräämme ajantasaista tietoa erilaisista julkisista tukimahdollisuuksista ja järjestämme neuvotteluja sekä yksityisten että julkisten rahoittajien kanssa.

Kouvolan yrityksille suunnatussa palvelussa yrityksen rahoitustarpeet selvitetään aina luottamuksellisesti henkilökohtaisessa tapaamisessa. Samalla analysoidaan yrityksen nykytilanne ja laaditaan yrittäjän kanssa yhteistyössä tarvittavat rahoitus-, tulos- ja liiketoimintasuunnitelmat.

Finnvera

 

Yritystukimahdollisuuksia

 

Seuraavaan taulukkoon on koottu keskeisiä julkisia yritystukimuotoja, niitä myöntävät organisaatiot ja linkitys tukea koskeviin lisätietoihin.

TUKI TUKEA JAKAA INFO
Yrityksen kehittämisavustus ELY-keskus Lisätiedot
Maaseudun yritysrahoitus ELY-keskus Lisätiedot
Energiatuki Business Finland Lisätiedot
Lainat Finnvera Lisätiedot
Takaukset Finnvera Lisätiedot
Vientitakuut Finnvera Lisätiedot
     
Kansainvälistyvä startup-yritys Business Finland Lisätiedot
Kansainvälistyvä pk-yritys Business Finland Lisätiedot
Kansainvälistyvä suuryritys Business Finland Lisätiedot
Tutkimusrahoitus Business Finland Lisätiedot
Työelämän kehittämisraha Työsuojelurahasto Lisätiedot

 

Lisätietoa: