Muut asiantuntijapalvelut

Hankepalvelu Kompassi 
Marjapolku 6 A 1, 45360 Valkeala

hankekompassi.fi

Marjukka Hermonen, KTM, FM
info@hankekompassi.fi
p. 040 769 0282

EU-hankkeen maksatukset ja tukihakemukset. Myös koko hankkeen hallinnointi mahdollista. Suurin osa kustannuksista voidaan sisällyttää hankkeen kustannuksiin, jolloin asiakas maksaa palveluista vain omarahoitusosuuden.

***

Hanna Pajari-Seppänen (ukko.fi-palvelun kautta)
Pesäpolku 8, 45200 Kouvola

Hanna Pajari-Seppänen, restonomi YAMK, AmO, NTM
hanna.pajariseppanen@gmail.com
p. 045 673 5074

Ravintoloiden ja ammattikeittiöiden avustaminen ja konsultointi. Neuvonta esimerkiksi omavalvonta- ja Oiva-tarkastusasioissa. Näyttötutkintojen vastaanottaminen, hygieniapassi-testit. Ravintolatoiminnan prosessien tehostaminen ja toimintojen selkiyttäminen. 

***

Kari Niemi
Lehdonpääntie 13, 45100 Kouvola

Kari Niemi
kari.niemi@kymp.net
p. 040 704 4696

Windows-ohjelmistojen peruskäytön neuvonta ja ohjelmistoasennukset. Kuvankäsittely ja verkkosivujen suunnittelu. Tieisännöintipalvelut ja tieyksiköiden päivitykset ja teko.

***

Lähikääntäjät
Marjapolku 6 A 1, 45360 Valkeala
facebook.com/lahikaantajat

info@lahikaantajat.fi
p. 040 769 0282, 040 736 3599

Ammattilaiskäännöksiä sekä äidinkielenään kieltä puhuvien kielentarkastuksia. Käännökset suomesta seuraaville kielille ja toisinpäin: ruotsi, englanti, venäjä, viro, saksa, ranska ja espanja. Laaja alihankintaverkosto ja kotimaissaan asuvat syntyperäiset kielentarkastajat. 20 vuoden kokemus. 

***

Meidanstudio Oy
Kyminväylä 2 G, 45700 Kuusankoski
www.meidanstudio.com

Pasi Korhonen (toimitusjohtaja) ja Jukka Eskelinen
pasi.korhonen@meidanstudio.com   |   jukka.eskelinen@meidanstudio.com
p. 050 338 1107, Korhonen   |   p. 050 468 3673, Eskelinen

Vaativa konseptisuunnittelu, konseptimuotoilu ja visualisointi lähtökohtana funktionaalisuus ja loppukäyttäjän tarpeet sekä ympäristöarvot ja kestävän kehityksen näkökulma. 

***

Risto Siren Consulting Oy
Kaupunginpuutarha 25, 45120 Kouvola

Risto Siren, toimitusjohtaja
risto.siren@ristosiren.com
p. +358 44 238 6855

ERM-konsultointi, RH-strategiat ja niiden jalkauttaminen organisaation eri tasoille, jatkuvuussuunnittelu, laajuudeltaan oikein mitoitetut vakuutusturvat ja niiden kilpailuttaminen, Venäjällä sijaitsevien riskien erityispiirteet ja niiden vakuuttaminen.

Yrittäjällä on yli 38 vuoden kokemus yritysten riskienhallinnassa ja vakuuttamisessa, Venäjällä sijaitsevien riskien osalta kokemusta yli 20 vuotta.

***

Same-eYes Oy
Kivimiehenkatu 4, 45100 Kouvola
www.same-eyes.com

mainosfirma@gmail.com
puh. 040 075 4370, 044 503 2539

Tärkeimmät osaamisalueet sisä- ja ulkomainonnan toteuttaminen, tulostus, digipainaminen, tekstiilimyynti - ja merkinnät sekä AV-tuotannot ja koulutus. Yhdeltä ovelta aivan kaikki näkyvä ja kuuluva mainonta.

***

Mainonnan suunnittelutoimisto Sepeteus Oy

Kangaskatu 1, 45200 Kouvola
www.sepeteus.fi

Matti Vesala, toimitusjohtaja
matti.vesala@sepeteus.fi
p.050 363 3629

Markkinointiviestintä, nettisivustot, painotuotteet ja kampanjat. Sepeteus on kokenut mainostoimisto; yrityksesi saa meiltä kaiken markkinointiin tarvitsemansa avun. Mittavat alihankintaverkostot takaavat nykyaikaiset ratkaisut kaikkiin tarpeisiin.

*** 

Vinkeä Design Oy
Mäkiseläntie 45, 47200 Elimäki

Petri Hurme
p. 045 868 8860
info@vinkea-design.fi

Graafinen suunnittelu: yritysilme, markkinointimateriaalit, julkaisut, opastesuunnittelu. Web-suunnittelu: nettisivut, verkkolehdet, sähköiset kirjat. Valokuvaus: henkilö- ja tapahtumakuvaus.