Yritysyhteistyötä arvokkaiden metallien talteenottamiseksi

Erilaisten jäte- ja sivuvirtojen mukana menetetään nykyiselle tietoyhteiskunnalle välttämättömiä arvokkaita metalleja. Vuodenvaihteessa käynnistyneessä hankkeessa tutkitaan uusia menetelmiä harvinaisten maametallien talteenottamiseksi. Hankkeessa tutkimustyötä tehdään yhteistyössä Kinnon, LUT –yliopiston ja Xamk:n kanssa. 

 

”Myös yritysyhteistyö tutkimushankkeessa on erittäin tärkeää ja tässä Kinnon rooli erityisesti korostuu”, hankkeen toteutuksesta Kinnossa vastaava Kari Laine kertoo.

Tietoyhteiskuntamme ylläpitäminen ja kehittäminen ei olisi mahdollista ilman harvinaisia maametalleja ja siksi niiden saatavuuden varmistaminen etenkin kierrättämällä on tärkeää. Tavoitteena on kehittää uusia vähähiilisiä harvinaisten maametallien talteenottoratkaisuja sivuvirroista kuten elektroniikkaromu, kuonat, tuhkat ja lietteet sekä tutkia kehitettyjen menetelmien tehokkuutta sekä taloudellisuutta. Talteenoton ilmiöitä mallinnetaan edistyneillä mallinnustekniikoilla ja suunnitellaan pilotointi. Hankkeen aikana luodaan myös kattava verkosto, jonka tarkoituksena on edistää metallien kierrätystä Kaakkois-Suomen alueella.

”Esimerkiksi metsäteollisuus on merkittävässä roolissa Kaakkois-Suomessa, joten luonnollisesti metsäteollisuuden sivuvirrat ovat mukana yhtenä mielenkiintoisena tutkimuskohteena. Täytyy myös muistaa, että hankkeen yhtenä tavoitteena on tunnistaa potentiaalisia raaka-ainelähteitä toimialasta riippumatta ja tässä yritysyhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.”

Hanke on osa Kinnon toteuttamaa korkeakouluyhteistyötä - hankkeen päätoteuttajana toimii LUT-yliopiston Erotus- ja puhdistustekniikan osasto, mukana tutkimustyössä ovat myös LUT –yliopiston Vihreän kemian laboratorio sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n Metsä- ympäristö ja energia –vahvuusala. Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Karjalan liitto ja Kymenlaakson liitto ovat myöntäneet hankkeelle EAKR-rahoituksen.

 

 

Lisätietoa: