Yrityskummipalvelun palaute erinomainen - menestyväkin yrittäjä käyttää palvelua

Suomen yrityskummit ry:n tämän vuoden alussa tekemä kysely yrityskummipalvelun asiakaskokemuksesta antoi erinomaisen tuloksen. Vuonna 2017 yrityskummia käyttäneiden asiakkaiden tyytyväisyys* palveluun kasvoi valtakunnallisesti 28 %. Kymenlaaksossa nousu oli tätäkin huomattavampi, sillä tyytyväisyys kasvoi 56 % edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2017 yrityskummeilla oli Kymenlaaksossa 28 asiakasta. Asiakasmäärä kasvoi selvästi, kun Etelä-Kymenlaaksossa vuonna 2016 aloitettu yrityskummitoiminta saatiin vauhtiin. Yrityskummeja oli Kymenlaaksossa viime vuonna 28. Asiakasmäärään kasvua haetaan muun muassa tiivistämällä yhteistyötä yrittäjäyhdistysten kanssa.

Kouvola Innovation Oy on ollut perustamisesta lähtien Suomen yrityskummit ry:n yhteisöjäsen ja siellä Kouvolan seudun yrityskummien aluekoordinaattorina toimii yhteyspäällikkö Leena Gardemeister.

”Meillä yritysneuvojilla on samansuuntaiset tavoitteet kuin yrityskummeillakin tukea yritysten menestymistä ja kasvua. Yritysten menestymisen myötä toivomme saavamme lisää työpaikkoja ja elinvoimaa Kouvolaan”, sanoo Leena Gardemeister.

 

Miksi myös menestyvä yrittäjä haluaa yrityskummin?

Yrityskummit auttavat yrittäjää erilaisissa tilanteissa ja varsin usein silloin, kun yrittäjä hakee uutta suuntaa tai vaikeudet uhkaavat kasaantua. Myös menestyksen keskellä yrittäjä saattaa kaivata yrityskummin tukea, tästä on hyvänä esimerkkinä Yrityspalvelu Dextella Oy.

Yrityksen kasvu lähti ripeään nousuun yrityskaupan myötä vuonna 2015, jolloin yrittäjänä ja toimitusjohtajana yritystä lähti vetämään KHT-, JHT-tilintarkastaja Janne Virtanen. Vuonna 2004 perustetun yrityksen liikevaihto on nyt reilut 0,7 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on yhteensä 12.

Virtanen haki yrityskummia vuoden 2017 lopulla. Jo ensi tapaamisessa oman yrityskummin kanssa kävi ilmi, että yrityksellä meni kaikin puolin hyvin ja yrittäjän tavoitteena oli kasvattaa yritystään edelleen.

”On hyvä luoda valmiudet kohdata tulevia haasteita jo silloin, kun yrityksellä menee hyvin. Yrityksen kasvattaminen on niin haastavaa työtä, että siinä kyllä tarvitaan hyvää keskustelukumppania”, kertoo Janne Virtanen.

 

Kuva: Yrityskummi Matti Kulla (vas) ja yrittäjä Janne Virtanen suosittelevat yrityskummipalvelua.

* )= Mittaustapa:

Mittarina käytetään NPS (Net Promoter Scorea). Tulos saadaan vähentämällä suosittelijoiden (kouluarvosana 9 tai 10) %-määrästä tyytymättömien (arvosana 1 – 6) %-määrä. Kyselyn kohteena olivat vuoden 2017 asiakkaat ja vertailu on tehty edellisvuoteen: Valtakunnan NPS-keskiarvo nousi reilusti 53 => 63. Kymenlaaksossa nousu oli erittäin iso: 50 => 78. Tämän tasoista asiakaskokemusta pidetään erinomaisena.

 

Lisätiedot:

 

Matti Kulla

Aluekummi, Suomen yrityskummit ry / Kymenlaakso

p. 041 545 0450