Yrittäjä, vastaathan Kuntabarometri -kyselyyn!

Yrittäjien toivotaan vastaavan Yrittäjien Kuntabarometri -kyselyyn 16.2.-31.3.2020. Tulokset julkistetaan Kunnallisjohdon seminaarissa 19.5.2020.

 

Miksi tämä on kysely on tärkeä ja miksi siihen kannattaa vastata?

- Yrittäjä pääsee antamaan palautetta ja arvioimaan oman kuntansa toimintaa: Mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa?

- Kunnat saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan mm. kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä yrittäjille.

- Yrittäjäyhdistykset saavat tietoa  siitä, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa.

- Kunnat ja niiden yrittäjiä palvelevat yhtiöt saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta tarjoamistaan yrityspalveluista: Parantavatko yrityspalvelut yrittäjän arkea ja saako palveluita matalalla kynnyksellä?

 

Lisätietoa Kuntabarometristä on Suomen Yrittäjien sivuilla.

 

Yrittäjä, pääset vastaamaan Yrittäjien Kuntabarometriin täällä