Yrittäjä: Innovatiivisten ideoiden kaupallistamiseen voi hakea EU-rahaa

Uutta ja innovatiivista bisnesideaa koskevan kaupallistamissuunnitelman tekemiseen on mahdollista saada EU-tukea. Tuen saamisen edellytyksenä on, että liikeidea on innovatiivinen ja toimii koko Euroopassa tai globaalisti.

Tukea voi hakea H2020-ohjelmasta ja haku on jatkuva. Hakemuksia käsitellään neljä kertaa vuodessa. Tukea voi hakea yksin tai yhdessä muiden pk-yritysten kanssa. 

Tuki on kolmivaiheinen:

  1. vaihe: kaupallistamissuunnitelma, konsepti ja toteutettavuusselvitys (sisältää valmennusta). Tuen määrä 50 000 euroa.
  2. vaihe: pilotointi, demonstrointi, kaupallistaminen (sisältää valmennusta). Tuen määrä 0,5 – 2,5 miljoonaa euroa.
  3. vaihe: markkinoille menon edistäminen. Ei enää rahallista tukea vaan valmennusta.

Tukea voi hakea suoraan 2-vaiheeseen jos kaupallistamissuunnitelma on jo olemassa.

Lue lisää täältä.

 

Lisätietoja aiheesta antavat: