Yhteistyösopimukset Idän kuljetuskäytävän avaamiseksi on solmittu

Tiedote 13.12.2016 

Yhteistyösopimukset Idän kuljetuskäytävän avaamiseksi Kouvolan, Kalugan (Moskova), Khorgosin ja Zhengzhoun HUB-keskusten eli rautatien solmupisteiden välille on solmittu. Kouvola Innovation Oy on käynyt niiden osalta neuvotteluja eri osapuolten välillä parin vuoden ajan.

”Kinnon rooli on olla mahdollistaja, me emme tee bisnestä, vaan yrityksille uusi reitti tarjoaa hyvät mahdollisuudet liiketoiminnan laajentamiseen ja tehostamiseen”, toimitusjohtaja Martti Husu muistuttaa.

Monet suomalaiset vientiyritykset odottavat Idän kuljetuskäytävän avautumista, sillä reitti nopeuttaa kuljetuksia noin viisinkertaisesti laivaliikenteeseen verrattuna.  Lentoliikenteeseen verrattuna myös kustannukset alenisivat selvästi.

Reittiä testaavan ensimmäisen koejunan on suunniteltu saapuvan Kouvolaan vuoden 2017 alkupuolella. Säännöllisen liikenteen toivotaan käynnistyvän ensi vuoden aikana.  Tavoitteena on saada säännöllinen, vähintään kerran viikossa kulkeva TEU (twenty-foot equivalent units) -konttijuna Kouvola – Zhengzhou välille. Reitin liikennöintiä hoitavia operaattoreita on tarjolla useita.

”Kouvolassa ovat jo alueet, lastinkäsittely ja kuljetustekniset asiat valmiina kuljetuskäytävän käynnistämiseksi vaikka heti. Lisäksi paikalliset yritykset alueellamme tarjoavat monipuolisesti logistisia palveluja”, kertoo kehittämispäällikkö Simo Päivinen Kouvola Innovation Oy:stä.

Kouvola on EU:n ainoa suomalainen liikenteellisen ydinverkon rautateiden terminaalikeskus (TEN-T eli Trans European Network), jonka kautta kulkee rahtitavaraa noin 10 miljoonaa tonnia vuosittain. Euroopan logistiikkakeskusten vertailussa Kouvola on 32. ja Pohjoismaiden ja Baltian vertailussa selkeä ykkönen. Idän kuljetuskäytävä tarjoaa näin kaikille Pohjoismaille ja Pohjois-Euroopalle mahdollisuuden reitin hyödyntämiseen.

EU on edistämässä rautatiekuljetuksia ja Eurooppa-Aasia reittiä pidetään tärkeänä. Nykyisin Hampuri-Zhengzhou välinen (noin 10 000 km) junayhteys kestää 14 vuorokautta, Kouvolasta reitti on lyhyempi (noin 8 000 km) ja sen arvioitu liikenneaika kuljetuskäytävän avauduttua on noin 10 vuorokautta.

 

Lisätietoja:

Martti Husu, toimitusjohtaja, puh 020 615 1353
Simo Päivinen, kehittämispäällikkö, puh 020 615 6364