VÄHÄHIILISEN RAKENTAMISEN ENSIMMÄINEN TYÖPAJA

Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto -projektin ensimmäinen työpaja pidettiin Kinnossa 10.12.2015. Työpajaan osallistui seitsemän puun kanssa toimivan kouvolalaisyrityksen sekä Kouvolan kaupungin teknisen puolen ja paikallisten oppilaitosten edustajia. 

Osana vähähiilisenrakentamisen projektia lasketaan vuonna 2014 valmistuneen Korian päiväkodin

  • rakentamisenaikainen hiilijalanjälki ja 
  • käytönaikaiset kustannukset ja hiilijalanjälki.

Tutkimuspäällikkö Matti Kuittinen Aalto-yliopistosta esitteli Korian päiväkodin hiilijalanjälkilaskelmat sekä kertoi huomioistaan päiväkodissa toteutetuista vähähiilisistä ratkaisuista. Korian päiväkodin vahvuuksina ovat Kuittisen mukaan mm. kevyt perustustapa, vähähiilinen runkomateriaali ja hyvä energiatehokkuus. Vähähiilisen kohteen hankevaiheen hiilidioksidipäästöistä jopa 43 % syntyykin täten maa- ja pohjarakennuksesta sekä tontin pintarakenteista.

Tutkijatohtori Sanni Väisänen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta esitteli Korian päiväkodin elinkaarikustannukset. Lisäksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta Arttu Osola esitteli oman opinnäytetyönsä Building Information Modelling (BIM) -tietomallien mahdollisuuksista ja käytöstä Kymenlaaksossa.

Keväällä 2016 toteutettavassa projektin toisessa työpajassa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti esittelee Kymenlaakson julkisen puurakentamisen aluetalousselvityksen, joka avaa puun lisääntyvän käytön vaikutuksia aluetalouteen. Muut projektin osatoteuttajat täydentävät esityksensä työpajan keskustelujen ja ehdotusten pohjalta julkaistavaan kuntoon kevään 2016 aikana.