Uusyrityskeskusten neuvonnalla on laatutakuu

Uusyrityskeskusten yritysneuvonnalle on myönnetty uusien laatuvaatimusten mukainen sertifikaatti. Laatukriteerit edellyttävät, että uusyritysneuvonnan kautta perustetut yritykset ovat keskimääräistä kestävämpiä ja kannattavampia. Laatusertifioitu ja maksuton yritysneuvonta, jota on tarjolla uusyrityskeskuksissa ympäri Suomen, pitäisi nähdä erinomaisena mahdollisuutena tulevien alueellisten yrityspalvelujen valmistelussa. Kouvolan seudulla uusyrityskeskuspalvelua annetaan Kouvola Innovation Oy:ssä Kasarminmäellä.

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Suomen uusyrityskeskuksille uuden ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän sertifikaatin. Uusyrityskeskuksilla on ollut käytössä sertifioitu laatujärjestelmä 2000-luvun alusta lähtien ja järjestelmää on pidetty ajan tasalla koko tämä aika. Uuden sertifikaatin myöntämistä edelsi laatukäsikirjan uusiminen sekä poikkeuksellisen laaja auditointikierros uusyrityskeskuksissa.

 

Uusyrityskeskuksen kautta perustetut yritykset menestyvät keskimääräistä paremmin

Uusyrityskeskusverkoston laatuvaatimukset edellyttävät muun muassa sitä, että uusyrityskeskusten kautta perustetuista yrityksistä on toiminnassa kahden vuoden kuluttua yli 90 prosenttia ja viiden vuoden kuluttua vähintään 80 prosenttia. Myös asiantuntija-tapaamisille, asiakastyytyväisyydelle ja kustannustehokkuudelle on asetettu kriteerit.

Keskeinen osa uusyrityskeskusten neuvontaprosessia on se, että yritysneuvojien lisäksi elinkeinoelämä on vahvasti mukana neuvonnassa. Uusyrityskeskusten yritysneuvojat ohjaavat yrittäjyyttä suunnittelevat asiakkaat eri alojen asiantuntijoiden luokse. Uusyrityskeskusten toimintamallissa siis myös toimivat yrittäjät auttavat maksutta uusia yrittäjiä.

Alkava yrittäjä voi luottaa siihen, että hänen yritysideansa ja siihen liittyvät menestymisen edellytykset arvioidaan huolellisesti neuvontaprosessin aikana. Uusyrityskeskusten yritysneuvojat ja eri alojen asiantuntijat auttavat tarvittavien laskelmien ja suunnitelmien laatimisessa. Epäonnistumiset pyritään karsimaan jo ennen yrityksen perustamista. Esimerkiksi rahoittajien kannattaa edellyttää yrittäjältä uusyrityskeskuksen neuvontaprosessin läpikäyntiä, koska on tutkittua näyttöä, että uusyrityskeskuksen neuvonnan kautta perustetut yritykset menestyvät keskimääräistä paremmin.