Uusien yritysten määrä kasvussa Kouvolan seudulla

Suomessa perustettiin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä jopa 12 % enemmän yrityksiä uusyrityskeskusten kautta kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Kouvolan Uusyrityskeskuksen kautta yrityksiä perustettiin 7 % enemmän ja uusien asiakkaiden määrä kasvoi 8 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kehityksen arvellaan olevan seurausta yleisestä talouden piristymisestä.

Kouvolan Uusyrityskeskuksen avulla perustettiin tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 48 uutta yritystä. Uusien asiakkaiden määrä perustamisneuvonnassa on lisääntynyt, mikä ennakoi positiivista kehitystä koko seudun elinvoimalle ja yritystoimintaan.

”Uusia liikeideoita on haettu sekä perinteisiltä toimialoilta että myös uuden teknologian tarjoamista mahdollisuuksista”, kertoo yhteyspäällikkö Leena Gardemeister Kouvola Innovation Oy:stä.

Kouvolan seudulle yrityksensä perustaneista suurin osa (40 %) on iältään 26-40 –vuotiaita, ammattikoulutuksen saaneita (42%) ja työttömiä (34 %). Suurin osa (43 %) on päätynyt yrityksen perustamiseen tuttavansa suosittelemana.

Kasvua edellisvuoteen osaltaan selittänee se, että osa tänä vuonna yrityksensä perustaneista on saattanut olla yritysneuvonnassa jo aikaisemmin, mutta on vasta nyt, talouden hieman piristyttyä, rohkaistunut perustamaan yrityksensä. Toisaalta uusyrityskeskuksiin tulevien asiakkaiden yritysideat voivat olla nyt toteuttamiskelpoisempia kuin jokin aika sitten.

Suomen 30 uusyrityskeskusta tarjoavat maksutonta ja luottamuksellista yritysneuvontaa alkaville yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Kouvolan Uusyrityskeskus sijaitsee Kouvola Innovation Oy:n tiloissa Kasarminmäellä.

 

Lisätietoja:

Leena Gardemeister, yhteyspäällikkö, yrityspalvelut, Kouvola Innovation Oy
p. 020 615 8191, leena.gardemeister@kinno.fi

Jari Jokilampi, toimitusjohtaja, Suomen Uusyrityskeskukset ry
p. 0500 731 445 jari.jokilampi@uusyrityskeskus.fi