TEKOÄLYSELVITYS ON TEHTY - NYT ON AIKA TARTTUA TOIMEEN

Tekoälyn vaikutuksia Kymenlaakson elinkeinoelämään ja muuhun yhteiskuntaan on selvitetty Demos Helsinki tutkijoiden toimesta ja maakuntaliiton rahoituksella. Tutkijat kehottavat alueen yrityksiä ja eri organisaatioita soveltamaan rohkeasti uutta teknologiaa erilaisten haasteiden ratkaisemiseen sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. He kehottavat rakennemuutoksen jälkimainingeissa kamppailevaa maakuntaa aktiivisuuteen ja ”tarttumaan toimeen”.

Kouvola Innovationissa hihat on jo kääritty ja IOT-asiantuntija Mika Lammi muun muassa on hakenut yrityksiä mukaan teknologiakokeiluihin.

”Sen sijaan, että tehdään yksi valtava hanke, voidaan tehdä kymmenen pientä kokeilua ja skaalata niistä paras. Näin vältetään suurimmat sudenkuopat jo kättelyssä. Kokeilukulttuurissa keskeistä on terve nöyryys ja harha-askelten sietokyky”, Lammi rohkaisee.

Yritysyhteistyön puitteissa Kinno jalostaa ideoita ja neuvoo niiden rahoitusmahdollisuuksista. Kinno myös hakee rahoitusta alueen yhteisiin kokeiluhankkeisiin. Esimerkiksi älylogistiikan kehittäminen alueella on hyvä esimerkki onnistuneista kokeiluista.

Tekoälysovellusten kehittäminen alueen toimijoiden tarpeisiin istuu hyvin myös jo asetettuihin maakunnallisiin tavoitteisiin. Kymenlaakson RIS3-Strategiassa muun muassa visioidaan, että ”Kymenlaakso on vuonna 2025 valittujen kasvualojensa, logistiikan, biotalouden ja digitalisaation, RIS3-strategiakärkein osaamisen profiloitunut, kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyinen, ulkomaisia investointeja ja ulkopuolista osaamista houkutteleva, elinvoimainen maakunta pohjoisella kasvuvyöhykkeellä.”

Vuoden 2017 Digibarometrin tulokset osoittavat, että kokonaisuudessaan Suomessa tekoälyä kehittävien tai sitä hyödyntävien yritysten joukko on hyvin pieni ja homogeeninen. Tekoälyä hyödyntävien yritysten joukosta kolme neljästä toimii Uudellamaalla ja niistä suurin osa on ohjelmistoalan yrityksiä. Kymenlaaksossa näitä yrityksiä on muutamia.

”Suurin syy tähän on, että moni ei vielä ymmärrä, että asia koskettaa heitä. Tällä selvityksellä halutaan synnyttää keskustelua asiasta sekä kartoittaa konkreettisia ideoita ja tarpeita.  Yhteistyö kahden maakunnallisen toimijan kanssa on jo aloitettu”, Mika Lammi kertoo ja kehottaa tekoälyyn liittyvästä kokeilusta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä.

Lue täältä Tekoälyselvitys

 

Lisätietoja: