Teknologiajätti IBM ja Kouvola Innovation yhteistyöhön - Kehitteillä on teollisen internetin logistiikkasovellus

Tiedote 15.2.2016

Kouvola Innovation Oy ja yhdysvaltalainen teknologiajätti IBM ovat ryhtymässä yhteistyöhön. Osapuolet kehittävät lohkoketjuteknologiaa hyödyntävää älylogistiikkasovellusta IBM:n Watson IoT –alustan päälle. Kyseessä on kokonaan uudenlainen tiedon siirron, tallentamisen ja käsittelyn tapa, jonka uskotaan mullistavan useita teollisuuden aloja.

Vuoden 2015 alussa käynnistynyt yhteistyömahdollisuuksien tunnustelu on edennyt vaiheeseen, jossa Kouvola Innovation ja IBM solmivat sopimuksen IoT-Blockchain Design Partnership and Beta –ohjelman aloittamisesta. Ohjelma mahdollistaa Kouvola Innovationin ja sen kokoaman yhteistyöryhmän pääsyn osaksi IBM:n Watson IoT-ryhmän kehitystyötä ja Linux Foundationin HyperLedger-ryhmää, jossa lohkoketjuteknologiasta muokataan avoimen lähdekoodin versiota. 
 
“Lohkoketjuteknologia on vallankumouksellinen lähestymistapa tiedon siirtoon, tallentamiseen ja käsittelyyn. Se tulee olemaan yksi teollisen internetin pohjaratkaisuista ja mullistamaan useita teollisuuden ja liiketoiminnan aloja. Olemme hyvin innostuneita mahdollisuudesta kehittää käytännön sovelluksia logistiikan toimialalle ensimmäisten joukossa yhdessä maailman johtavan tietotekniikkayrityksen kanssa", toteaa Mika Lammi Kouvola Innovationista.  

"Uusi teknologia mahdollistaa tavaravirtojen reitittämistä koskevien tietovirtojen optimoinnin ja jakamisen toimijoiden kesken ennen näkemättömällä tavalla", Lammi sanoo.  

"Sen lisäksi lohkoketjujen yhden avainominaisuuden eli aukottoman luottamuksen avulla tavaravirtojen liikuttelua voidaan automatisoida tavalla, joka siirtää operatiivisen päätöksenteon osittain kuljetusvälineelle."  

"Voidaan puhua itsenäistä päätöksentekoa harjoittavista konteista, jotka päättävät ennalta määrätyissä rajoissa itse miten järjestävät kuljetuksensa määränpäähänsä." 

Käytännön työtä varten Kouvola Innovation on hakenut EU:lta kahden miljoonan euron rahoitusta projektille, jossa teknologiaa sovelletaan käytäntöön ensimmäisenä maailmassa. Mukaan yhteistyöhön yhtiö on kutsunut korkeakouluja, julkisia tahoja sekä logistiikka-alan yrityksiä Suomen lisäksi Ruotsista, Virosta sekä Latviasta.  

"Jos nyt kaksivaiheisen prosessin toiseen vaiheeseen edennyt hakemus menee läpi, työ aloitetaan kesällä 2016", sanoo Mika Lammi. 

Ainoana EU:n alueen rautateiden ydinverkon terminaalikeskuksena Suomessa Kouvola soveltuu hyvin lohkoketjuteknologian logistiikan alan sovelluksen kehittämis- ja testausympäristöksi. Kouvola yhdistää eurooppalaisen logistiikkaverkoston Venäjän kautta Aasian maiden verkostoihin.